Andrzej Dziąba do Sądu Okręgowego: “Kto chce zniszczyć świątynię Boga, tego zniszczy Bóg”

From: Andrzej Dziąba <[email protected]> To: Piotr Bein Sent: Saturday, January 9, 2021, 03:07:03 AM PST
Panie Piotrze!
Załączam jeszcze treść wystąpienia do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Rafała Olszewskiego. To moje pisanie nie rozwiązuje całości problemu/ów, ale jest “kroplą drążącą skałę”. Załączam treść dwóch pism skierowanych do częstochowskich prezesów. [Załączniki pomijam poniżej — PB]
Pozdrawiam. — Andrzej Dziąba. 

…………………………….
Prezes

Sądu Okręgowego w Częstochowie

Rafał Olszewski

Wśród wymienionych sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie błędnie podałem Maria Przysucha zamiast Marek Przysucha. Na tej liście powinien się znaleźć  Adam Synakiewicz, Jerzy Pukas, Zbigniew Bednarczyk, Lidia Dudek, Agnieszka Gałkowska, Anna Glowacka, Danuta Józefowska. Mogłem pominąć jeszcze kilka osób. Pana nie umieściłem na tej liście, chociaż istotnie się Pan nie różni od wymienionych sędziów. Jest Pan również elementem okupacyjnej władzy żydowskiej w Polsce, obcym cywilizacyjnie, kulturowo, może też religijnie?

W Rzeczpospolitej mniejszości narodowe miały na ogół sprzyjające warunki do życia i rozwoju, a mniejszość żydowska szczególnie. Jednak nie potrafiła tego docenić, wykorzystywała życzliwość i gościnność Polaków – Słowian,  a nierzadko współpracowała z wrogami Polski na przestrzeni kilkuset minionych lat. Swoiste apogeum miało miejsce w 1945 r., kiedy wraz z sowiecką armią do Polski weszło kilkaset tysięcy żydowskich kolaborantów, których zadaniem było ujarzmienie mojej Ojczyzny. Bierut, Berman, Minc, Romkowicz, Brystygierowa to tylko nieliczne przykłady żydowskich funkcjonariuszy NKWD, którzy na polecenie Stalina przybyli do Polski mordować polskich patriotów. W sądownictwie symbolami żydowskiej dominacji była Helena Wolińska, Stefan Michnik czy bracia Świątkowscy. Do chwili obecnej nie tylko ideowi spadkobiercy żydowskich kompradorów, ale dosłownie wnuki, a może też prawnuki gnieżdżą się w szeroko pojętym systemie prawnym, ukrywając się nierzadko pod brzmiącymi po polsku nazwiskami. Może się Pan okazać swoim pochodzeniem do trzeciego pokolenia?  Tzw. transformacja ustrojowa rozpoczęła grabież Polski na ogromną skalę. Teraz się usiłuje pod pozorami pandemii, dokończyć dzieła zniszczenia włącznie z kradzieżą jednostkowej podmiotowości. Powodzenie tych diabelskich planów nie zależy tylko od samych autorów, czy potencjalnych ofiar. “Kto chce zniszczyć świątynię Boga, tego zniszczy Bóg”. 

Andrzej Dziąba.     

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/