Co dalej z żydłacką “naradą” jak zniszczyć osnowę Polski dla Polaków

PB: Na odtrutkę i rozjuszenie żydłactfa,organizujcie “narady” jak zlikwidować państwo syjonistów w okupowanej Palestynie, przez zalanie niechcianymi judaistami kolorowymi oraz gojowskimi Czarnymi i muślimami BUHAHA

PB: To jest starawe, JewTuba zlikwidowała pierwotne nagranie — patrz link pod filmikiem. Pamiętam już dawno zamieściłem na blogu, może parę lat temu.

Nie tylko Polskę… żydłactfo na banksterskim szczycie piramidy skrytej, globalnej  władzy jak i na bardziej oczywistych niższych poziomach , “obraduje” tak nad rozwaleniem całego świata. Na najniższym szczeblu, przez “naszych” parlamentarzystów i (nie)rządy zmienia mentalność obywateli i wprowadza stopniowo ustawki, które do tego prowadzą. 
To nic nowego, stary banksterski plan, który podczas i po ii wś. brzmiał jak opisują cytaty pod tym mejlem.
Nie wiem jaki Pani rocznik, ale z żoną widzimy wielką różnicę w mentalności obecnego pokolenia wzgl. naszego w “tolerancji mniejszości”, multi-kulti, zboczeniach, dzietności i wychowywaniu dzieci, imigracji, równouprawnieniu (de facto dyskryminacja Białych i chrześcijan) — to wszystko nawet w naszej  Kanadzie, od początku powstania wieloetnicznej i wielonarodowej. 
To jest jedynie jawna burza mózgów nacjonalistycznych syjonistycznych zjebów, którzy się ćwiczą dla globalistów. Niewiele się różni od ćwiczeń różnych aspektów przed obecną picdemią i jak widać wygrywają niemal globalnie. Tylko że picndemia się udała przez psychozę globalnego strachu, a to, co proponują zjeby na filmiku spotkałoby się z ogiomnym oporem Polaków, gdyby wprowadzono toto twarcie i szybko. 
W zw. z plandemią i totalitaryzmem pn. Wielki Reset przed NWO, istnieje ryzyko, że toto mogłoby być wprowadzone siłowo w zamordyzmie zależności bytu jednostki i jej rodziny od ciągłego szczepienia się.

……………….

Geostrateg USA, Robert Strausz-Hupe wytyczył drogę do NWO po II wojnie światowej. [40f]
Liczne wydarzenia wskazują na stopniową realizację planu NWO: denacjonalizacja w UE i plany następnych unii kontynentalnych, “wojna z terrorem” przeciw światu arabskiemu i wolnościom obywatelskim na Zachodzie; “kryzysy” finansowe i gospodarcze, “pandemia” AH1N1 w 2009 r.; zatuszowanie katastrofy atomowej Fukuszima (większej niż Czarnobyl). Powstaje Rząd Światowy, a stoi za tym władcza tajna grupa, rozporządzając mediami, polityką, religiami, finansami i instytucjami takimi jak ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, trybunały sprawiedliwości i organizacje pozarządowe. Film Thrive [40g] Fostera Gamble’a na http://www.thrivemovement.com wyjaśnia, jak elity manipulują pieniądzem, zaopatrzeniem w energię, żywność i wodę, techniką, zdrowiem i farmaceutykami, jak indoktrynują masy i kontrolują ruchy dysydenckie.
[…] napisał w Geopolitics (1942): “Wiele państw zostanie połączonych w kilka dużych grup. Ale w każdej z nich jeden naród kontrolujący strategiczną sferę będzie rządził pozostałymi”. [118] W inauguracyjnym artykule w Orbis (kwiecień 1957) Strausz-Hupe oręduje za “jednolią władzą świata” […]
NWO nie nadszedłby spokojnie, gdyż “po wszystkich okresach rewolucyjnych następowało tworzenie uniwersalnego porządku na modłę i pod dominacją jednego mocarstwa”. Strausz-Hupe zasugerował, że brudną robotę wykonaliby Amerykanie. “Nadrzędne mocarstwo polityczne” musi ukrócić najbardziej “wsteczną siłę tego stulecia” – mocarstwo narodowe (“szkoła przemocy i dyktatury […] ściśle parafialne; podważa obietnice i wymogi nowoczesnej technologii; utrudnia wymianę towarów i idei […] hamuje wzrost gospodarczy i kulturowy”). [121] W Protracted Conflict (1959), Strausz-Hupe nakreślił drogę do NWO przy pomocy uczynnego Imperium Amerykańskiego; Europa Zachodnia w pierwszej kolejności musiałaby się zjednoczyć. Zjednoczyła się, wchłaniając państwa post-sowieckie, zwabione obietnicami, które zmieniły się w narzucone wyrzeczenia. Większość krajów UE sprzeciwia się metodom NWO, [122] np. Polska nie złożyłaby wniosku o członkostwo w NATO i UE, gdyby nie KWJ i masońska propaganda zdrajców zakorzenionych od czasów żydokomuny. [123] ZSRR musiało zaakceptować zjednoczenie Niemiec, co przepowiedział Strausz-Hupe w 1965 r. w In My Time, ale to oznaczało remilitaryzację i rewizjonizm niemieckiego i judeocentrycznego ludobójstwa podczas II wojny światowej.
Zjednoczenie  Europy było konieczne dla “integracji europejskiej”, przed zjednoczeniem z Unią Ameryki Północnej, gdzie również wprowadza się metody totalitarne dla usprawiedliwienia GWOT. [124] Pomysły są podobne do marksistowskich; w NWO Żydzi “osiągną panowanie nad światem”, będą “wszędzie korzystać z praw obywatelskich” i ustanawiać “wszystkich przywódców bez sprzeciwu”. Następnie władcy żydowscy “zniosą własność prywatną” i skorzystają ze wszystkich zasobów państwowych: “kiedy nadejdzie czas Mesjasza, w rękach Żydów znajdą się wszystkie nieruchomości całego świata”. [125]
[…] Extremiści żydowscy wymyślili komunizm, jako pozorne rozwiązanie wyzysku mas przez “kapitalistów”, tylko po to, by zastąpić go judeocentryczną koncepcją NWO, pasującą do czasów po zimnej wojnie, rzekomo w celu ochrony człowieka przed nowymi zagrożeniami. Atak 11 IX i GWOT wykonały tę wersję judaistycznego mesjanizmu, wymyślając dowody “zagrożenia azjatyckiego” i BMZ.

On Thursday, March 11, 2021, 05:15:54 AM PST, Sława:

Boże – wysłuchajcie tego nagrania ….bo nie wiem czy ja śnię czy to nas – Polskę czeka. Pytać trzeba rządu o prawdę – niech temu zaprzeczą albo potwierdzą… Jestem dobita tym co się planuje a władza o tym wie… chyba tak ….Polacy, trzeba to sprawdzić.. i ratować się….chodzi o wartości katolickie…i suwerenność…

                                                                                    S

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:FW: „GLOBALISTYCZNI CHAZARZY DYSKUTUJĄ JAK OBALIĆ POLSKĘ” w YouTube
Data:Thu, 11 Mar 2021 16:13:24 +1100
Nadawca:Wanda Makowska <[email protected]>
Adresat:Wanda Makowska <[email protected]>

TAK SIĘ DZIEJE GDY RODOWICI POLACY ZASYPIAJĄ SPRAWY NARODOWE ! WSTYD i HAŃBA !

A w tym najbardziej zasłużył się PiS – Partia interesów Syjonistycznych. 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/