Wiedzieli już 20 lat temu: Przyszłe technologie do masowej kontroli, w tym bio-broń nano, binarna, genetyczna…

Przyszłość Jest Teraz!

Autor: Dennis H. Bushnel, Naczelny Naukowiec NASA, Ośrodek badawczy w Langley, USA

Podsumowanie nadchodzących technologii militarnych i do masowej kontroli ludności, na podst. info ze służb USA i innych:

 • mikrofale niskiej mocy do kontroli mózgu (rzędu 0,01 W/m2) o częst. 0,4 do 3 GHz
 • inteligentny pył (nadajnik-odbiornik, procesor, samozasilanie)
 • cyfryzacja kwantowa
 • sztuczna inteligencja
 • inż. genetyczna przed urodzeniem
 • nano-cyborgi
 • robotyka i roje
 • broń mikrofalowa i innej energii ukierunkowanej
 • bio-broń binarna (niewykrywalna), czynnik binarny w importowanej żywności, odzieży, witaminach
 • bio-broń bezpośrednia (wirusy, bakterie, grzyby, kancerogeny, toksyny, pasożyty, priony, hormony)  — śmiertelna i unieruchamiająca człowieka, krótko- i długotrwała, pestycydalna, herbicydalna i modyfikująca funkcje życia, naturalna i genomiczna, bio-hakowanie
 • bio-broń wybiurcza genetycznie (osoba, populacja)
 • nowe środki wybuchowe (do 100 tys. razy silniejsze od trotylu) i napędowe
 • broń “naturalna” — miejscowe rośliny, zwierzęta, owady jako sensory obecności, ruchu, charakterystyk
 • broń “naturalna” — zwierzęta (np. szczuty w miastach) i owady jako brón i amunicja: ugryzienia, ukąszenia, rojenie się
 • broń “naturalna” — uwalnianie podmorskich klatratów metanu (tsunami), przerywanie tam (powódź)…
 • transhumanizm…

Bronie legalne wtedy:

 • Mikrofalowe przeciw personelowi i funkcjom militarnym
 • Chemiczna przeciw funkcjom militarnym
 • Chemiczna — efekt psychologiczny poprzez zmysły, np. węchu
 • Chemiczna — unieruchomienie personelu (tylko w anty-terrroryzmie)
 • Wojna propagandowa
 • Broń akustyczna
 • Mikro-pył mechaniczny

Podsumowanie broni 

 • Wszechobecne miniaturowe sensory — związane w sieć, wielo-fizyczne, hiperspektralne
 • Odpytywane mikrofalami, miniaturowe znaczniki wbudowane podczas produkcji/konserwacji wyrobów
 • Powszechna robotyka i automatyka na dużą skalę
 • Dalekosiężne precyzyjne celowanie i uderzenie
 • Broń informatyczna i sieciowa
 • Mini, mikro i nano: satelity, pociski, pojazdy bezzałogowe
 • Bio-broń binarna
 • Miniaturowe wszechobecne inteligentne miny

Przeciw cyber-dominacji USA

 • Puls elektromagnetyczny (z broni nuklearnej, z materiałów o wysokiej gęstości energii…)
 • Zagłuszanie na dużą skalę
 • “Smażenie” (mikrofale, laser), detonacja
 • Anty-sensory
 • Oprogramowanie (wirus, koń trojański,  korupcja, zdziesiątkowanie, podstęp…)
 • Chaos (wywołać nieliniowość obwodów)
 • Wojna psychologiczna

Przeciw logistyce USA

 • Zniszczyć obronę umieszczoną wyprzedzająco
 • Skryta sieć nano-sensorów na ziemi, morzu, w powietrzu, Kosmosie
 • Sieć nano-znaczników
 • Atak/nękanie transportu powietrznego i morskiego nad szelfem kontynentalnym przez inteligentne miny, pociski manewrujące, pojazdy bezzałogowe, taktyczne pociski balistyczne, mikro-pociski, podwodne pociski-śpiochy…
 • Mała liczba portów i lotnisk wojskowych na kontynentalnym terenie USA
 • Środki transportu morskiego i koleje w USA — nie do obrony

 Typowy scenariusz pokonania USA: 10 osób, za mniej niż 10 mln $

 • Binarna bio-broń (importowane żywność, odzież, witaminy)
 • Bio-terror, np. rozsiać kancerogen
 • Info-wojna — konwencjonalna plus cyber-atak na skomplikowaną logistykę transportu i zaopatrzenia celem unieruchomienia gospodarki
 • Selektywne użycie wież mikrofalowych przeciw namierzonym osobom
 • Skażenie wody pitnej za pomocą międzykontynentalnych samolotów bezzałogowych
 • Wojna psychologiczna (propagandowa) na całego

Podsumowanie trendów

 • Wszystko zdalne
 • Gospodarczo, USA jak wiele in. państw
 • Broń tania, spora konkurencja międzynarodowa
 • Broń coraz bardziej robotyczna
 • Głębinowe uboty i railgun zapewniają niewykrywalność i przeżycie broni
 • Kontynentalne USA i logistyka coraz słabsze

……………………………

Zobacz także technologie pól torsyjnych:

REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wrogów

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/