Do lekarzy nt. nowych odkryć o bio-broni “covid”

[PB: Wg Prof. Bhakdi (min. 12:37), kolce białka wystające ze ścianki naczyń krwionośnych pobudzają po drugim szczepieniu szturm przeciwciał, układu dopełniacza, leukocytów i limfocytów oraz krzepnięcie krwi. Nieznany dotąd klinicznie, ten połączony atak przeciw-wirusowo-bakteryjny “zjada” organizm powtórnie zaszczepionego, potencjalnie z okropnymi konsekwencjami. Dr Hoffe znalazł mikro-zakrzepy ulokowane w kapilarnych-naczyń krwionośnych u 62% swych pacjentów zaszczepionych Moderną mRNA. Taka dolegliwość zabija większość w ciągu 3 lat.]

Cztery nowe odkrycia dot. bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek na covida-19

Covid Ethics, 9.7.2021

Tłumaczył Piotr Bein

Screenshot 2021-07-19 at 01-56-09 Four New Discoveries About Safety and Efficacy of COVID Vaccines Principia Scientific Intl

Lekarze Covid Ethics  wysłali poniższy list do dziesiątek tys. lekarzy w Europie, podsumowujący 4 niedawne odkrycia krytyczne dla programu szczepień na covida-19. List wyjaśnia każde z tych odkryć względem biologii szczepionek na covida-19, w tym współgranie z systemem odpornościowym.

Te nowe dowody, ostrzega list, zmuszają wszystkich lekarzy podających szczepionki na covida-19 do ponownej oceny ryzyka szczepienia, w interesie ich własnej pozycji etycznej oraz bezpieczeństwa i zdrowia ich pacjentów. 

Profesor dr medycyny Sucharit Bhakdi wyjaśnia mechanizm immunoilogiczny tutaj, a z niemieckimi napisami tutaj.

……………

Szanowny Kolego

Niniejszym pilnie zwracamy uwagę na cztery niedawne odkrycia naukowe. Zmieniają one cały obraz pandemii covid-19 i zmuszają nas do ponownej oceny wartości szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Streszczenie

Szybka i skuteczna pamięciowa immuno-reakcja występuje niezawodnie u praktycznie wszystkich nieszczepionych narażonych na SARS-CoV-2. Zatem wysoce wątpliwa jest skuteczność dalszego wzmacniania immuno-reakcji przez szczepienie, które może zaostrzyć chorobę poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ang. antibody-dependent enhancement, ADE).

Odkrycie 1: Białko kolczaste SARS-CoV-2 krąży wkrótce po szczepieniu

Białka SARS-CoV-2 mierzono w badaniach longitudinalnych próbek osocza pobranych od 13 osób zaszczepionych 2 razy Moderną mRNA-1273 [1]. U 11 z 13 osób białko kolczaste SARS-CoV-2 wykryto we krwi w ciągu zaledwie jednego dnia po pierwszym zastrzyku.

Znaczenie. Cząsteczki białka kolczastego powstały w komórkach mających kontakt z krwią (głównie komórki śródbłonka) i dostały się do krążenia. Oznacza to, że 

a) układ odpornościowy zaatakuje te komórki śródbłonka oraz 

b) krążące cząsteczki białka kolczastego aktywują trombocyty. 

Oba efekty doprowadzą do krzepnięcie krwi. To wyjaśnia wiele NOPów związanych z po-szczepiennym krzepnięciem (udar, zawał serca, zakrzepica żylna). 

Odkrycie 2: Szybka reakcja przeciwciał typu pamięciowego po szczepieniu 

Wg poszczególnych badań, krążące przeciwciała IgG i IgA specyficzne dla SARS-CoV-2 stały się wykrywalne 1 do 2 tyg. od szczepienia mRNA [1–3].

Znaczenie. Szybkie wytwarzanie IgG i IgA zawsze wskazuje na wtórną reakcję typu pamięciowego, wywoływaną ponownym pobudzeniem wcześniej istniejących komórek odpornościowych. Pierwotne immuno-reakcje na nowe antygeny rozwijają się dłużej i początkowo wytwarzają przeciwciała IgM, po czym izotyp zmienia się na IgG i IgA.

Niektóre badania rzeczywiście wykryły pewną ilość IgM wraz z IgG i IgA [1,4]. Co ważne, poziom IgG rósł szybciej niż IgM [4], potwierdzając pamięciową wczesną reakcję IgG. Ta pamięciowa reakcja wskazuje na istniejącą wcześniej, reaktywną krzyżowo odporność wskutek wcześniejszego zakażenia zwykłymi szczepami koronawirusa układu oddechowego człowieka. Opóźniona reakcja IgM to najprawdopodobniej podstawowa odpowiedź na nowe epitopy specyficzne dla SARS-CoV-2.

Udokumentowano również reakcje pamięciowe dot. odporności zależnej od komórek T [5–7]. Na ogół odkrycia te wskazują, że nasz układ odpornościowy skutecznie rozpoznaje SARS-CoV-2 jako „znany” nawet przy pierwszym kontakcie. Ciężkich przypadków choroby nie można zatem przypisać brakowi odporności, tylko przyczynowości lub zaostrzeniu wcześniejszą odpornością poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE, patrz poniżej).

Odkrycie 3: SARS-CoV-2 wywołuje silne adaptacyjne immuno-reakcje, niezależnie od zaawansowania choroby. 

U 203 osób stwierdzono profile przeciwciał w surowicy po zakażeniu SARS-CoV-2 [8]. 202 (>99%) osób wykazywało przeciwciała specyficzne dla SARS-CoV-2. U 193 osób (95%) przeciwciała te zapobiegały zakażeniu SARS-CoV-2 w hodowli komórkowej, a także hamowały wiązanie białka kolczastego z receptorem ACE2. Ponadto reakcje limfocytów T CD8+ specyficzne dla SARS-CoV-2 były wyraźne i mierzalne u 95 z 106 (90%) osób o serotypie HLA-A2.

Znaczenie. Badanie to potwierdza powyższe twierdzenie, że immuno-reakcja na początkowy kontakt z SARS-CoV-2 ma charakter pamięciowy. Ponadto pokazuje, że reakcja ta występuje u prawie wszystkich osób, zwłaszcza u tych klinicznie bezobjawowych.

Szczepienia mają pobudzać wytwarzanie przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, ale teraz wiemy, że przeciwciała te mogą być i będą szybko wytwarzane przez każdego po najmniejszej prowokacji wirusowej, nawet bez szczepienia.

Ciężkie infekcje płuc zawsze rozwijają się przez wiele dni, zatem jeśli przeciwciała generowane przez odpowiedź pamięciową są potrzebne, pokaża się na czas. Toteż jest mało prawdopodobne, aby szczepienie przyniosło znaczące korzyści w zakresie zapobiegania ciężkiej infekcji płuc.

Odkrycie 4: Szybki wzrost przeciwciał białkom kolczastym po drugim szczepieniu mRNA. 

Miana przeciwciał IgG i IgA monitorowano przed jak i po pierwszym i drugim szczepieniu mRNA [3]. Miana przeciwciał wzrosły z pewnym opóźnieniem po pierwszym wstrzyknięciu, następnie ustabilizowały się, ale zaraz po drugim ponownie wzrosły.

Znaczenie. Mimo że reakcja przeciwciał na pierwsze wstrzyknięcie jest pamięciowa, niewielkie opóźnienie po wstrzyknięciu może złagodzić NOPy, ponieważ obfitość białka kolczastego w komórkach ścian naczyń krwionośnych i w in. tkankach mogła już przekroczyć szczyt, gdy pojawią się przeciwciała.

Sytuacja zmienia się diametralnie z drugim szczepieniem. Wtedy białko kolczaste powstaje i wnika do krwioobiegu, wypełnionego już reaktywnymi limfocytami i przeciwciałami. Przeciwciała spowodują, że układ dopełniacza [9,10], a także granulocyty neutrofili zaatakują komórki z białkiem kolczastym. Możliwe skutki totalnego samo-ataku ze strony układu odpornościowego są przerażające.

Nasilenie choroby zależne od przeciwciał 

Jak opisano, pamięciowe immuno-reakcje zapewniają szybki wzrost miana przeciwciał po początkowej ekspozycji na SARS-CoV-2, co czyni korzyść z reakcji przeciwciał indukowanej przez szczepionkę niezwykle wątpliwą. Niezależnie od tego nie powinniśmy zakładać, że wysokie miana przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 zawsze poprawiają wynik kliniczny. W przypadku kilku rodzin wirusów – zwłaszcza wirusa dengi, ale też koronawirusów – przeciwciała mogą raczej zaostrzać niż łagodzić chorobę.

Niezależnie od tego nie powinniśmy zakładać, że wysokie miana przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 zawsze poprawiają wynik kliniczny. W przypadku kilku rodzin wirusów — w szczególności wirusa dengi, ale także koronawirusów — przeciwciała mogą raczej zaostrzać niż łagodzić chorobę. Jest tak, gdyż niektóre komórki układu odpornościowego pobierają drobnoustroje oznaczone przeciwciałami i niszczą je. Jeśli taka komórka wchłonie wirusa ze związanymi przeciwciałami nie niszcząc jej, wirus może zacząć się tam namnażać. Na ogół przeciwciało wzmocni wówczas replikację wirusa. Klinicznie, to zależne od przeciwciał wzmocnienie (ADE) może powodować reakcję hiperzapalną (“burzę cytokinową”), która nasili uszkodzenia płuc, wątroby i innych narządów.

Próby opracowania szczepionek przeciwko oryginalnemu wirusowi SARS, blisko spokrewnionemu z SARS-CoV-2, wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem przez ADE. Szczepionki rzeczywiście indukowały przeciwciała, ale kiedy zaszczepione zwierzęta zostały następnie zakażone wirusem, zachorowały ciężej niż nieszczepione zwierzęta kontrolne (patrz np. [11]). Możliwość wystąpienia ADE nie została odpowiednio uwzględniona w badaniach klinicznych żadnej ze szczepionek na covida-19. Dlatego rozsądnie jest unikać ryzyka wywołania ADE poprzez szczepienia i zamiast tego polegać na sprawdzonych formach leczenia [12] w przypadku klinicznie ciężkiego covida-19.

Wniosek

Z ww. zbiorcze ustalenia pokazują jasno, że korzyści ze szczepień są wysoce wątpliwe. Natomiast szkodliwość szczepionek jest bardzo dobrze uzasadniona: ponad 15 tys. zgonów związanych ze szczepieniami w UE udokumentowała dotąd baza danych EudraVigilance, a ponad 7 tys. więcej zgonów — systemy danych W. Brytanii i USA [13].

WSZYSCY LEKARZE MUSZĄ PONOWNIE ROZPATRZYĆ KWESTIE ETYCZNE WOKÓŁ SZCZEPIEŃ NA COVIDA-19.

Literatura

1. Ogata, A.F. et al. (2021) Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clin. Infect. Dis (preprint)

2. Amanat, F. et al. (2021) SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD and S2. Cell (preprint)

3. Wisnewski, A.V. et al. (2021) Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines. PLoS One 16:e0249499

4. Qu, J. et al. (2020) Profile of Immunoglobulin G and IgM Antibodies Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin. Infect. Dis. 71:2255-2258

5. Le Bert, N. et al. (2020) SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 584:457-462

6. Grifoni, A. et al. (2020) Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 181:1489-1501.e15

7. Gallais, F. et al. (2021) Intrafamilial Exposure to SARS-CoV-2 Associated with Cellular Immune Response without Seroconversion. Emerg. Infect. Dis. 27 (preprint)

8. Nielsen, S.S. et al. (2021) SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. EBioMedicine 68:103410

9. Magro, C.M. et al. (2020) Docked severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 proteins within the cutaneous and subcutaneous microvasculature and their role in the pathogenesis of severe coronavirus disease 2019. Hum. Pathol. 106:106-116

10. Magro, C.M. et al. (2021) Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome. Annals of diagnostic pathology 50:151645

11. Tseng, C. et al. (2012) Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PLoS One 7:e35421

12. McCullough, P.A. et al. (2021) Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Am. J. Med. 134:16-22

13. Johnson, L. (2021) Official Vaccine Injury and Fatality Data: EU, UK and US.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/