[2009-2010 jak dziś] “Rotszyldowskie kryzysy”: zbieżność z picdemią “covida” + Świńskie oszustwo powoli wychodzi na jaw + No i mamy zamierzoną akcję dezinformacji

[2010 archiwa Grypa666] “Rotszyldowskie kryzysy” — zbieżność z picdemią “covida”

Jak można się było spodziewać, “kryzys” w Grecji wypełnia postanowienia planu Rotszylda z 1773 r. Drugi artykuł jest o tej samej zarazie w bolszewickiej Rosji. Trzeci artykuł eksponuje wpółczesnych “Iluminatów” z tego planu, a chodzi o następców “bolszewików” w Rosji. Widać po celach: “powolna śmierć najbardziej zbuntowanego narodu […] Młodzież będzie naszym narzędziem. Mamy ją skorumpować i zepsuć.”  Tzw. “mafie iluminatów” wykonują plan Rotszylda. Fetujcie tu niektórzy klęski “ruskich”, Polacy są takim samym celem. Dlaczego wśród załamywania rąk przez Anty-Defamacyjną Ligę ADL pana Foxmana, w Niemczech, Rosji i na Ukrainie bezkarnie działają neo-faszyści, finansowani i kryci przez kompleks jot? Szykuje się przemoc taka czy inna — nie na darmo antypolonizmy w mendiach jot. Czy jesteście na nią przygotowani? Serbowie myśleli, że jak tyle imperiów padło przez nich, to i teraz wyjdą ręką obronną. Okazało się jednak, że przy ogłupiałej opinii publicznej kompleks jot może dużo. Na samym dole dla przypomnienia cytat z krwawego terrorysty Trockiego, ogniwa  planu Rotszylda z 1773 roku, który skomasowałem w 10 punktów poniżej — PB.

  • Stosuj przemoc i terroryzm, walkę klasową i psychologię tłumu celem kontroli nad masami. Fala terroru jest najekonomiczniejszym sposobem szybkiego podporządkowania. Siej wojny i kontroluj konferencje pokojowe.
  • Oręduj za spożywaniem alkoholu i narkotyków, demoralizacją i wszelkimi nałogami, systematycznie stosowanymi dla korupcji młodzieży. Oszukuj, zmylaj i demoralizuj młodych, ucząc ich teorii i zasad wiadomych nam, że są fałszywe.
  • Głoś „liberalizm“, by uzurpować władzę polityczną. Rozbieraj istniejące siły porządku i prawa, przebudowuj wszystkie instytucje. Pozostawaj niewidzialny do momentu, gdy stanie się to na tyle silne, że żaden podstęp ani siła nie podważą tego.
  • Przekręcaj państwowe i międzynarodowe prawo na sprzeczności, co najpierw maskuje prawo, a następnie usuwa je. Zastępuj prawo arbitrażem.
  • Moralność to achillesowa pięta polityków. Muszą oni być przebiegli i kłamliwi, a kandydaci na urzędy publiczne – usłużni i posłuszni naszym nakazom.
  • Wykorzystuj media dla propagandy i kontroluj wszystkie środki informacji publicznej, pozostając w cieniu, bez zarzutu. Systematycznie mystyfikuj, stosuj wzniosłe wyrażenia i popularne slogany – zawsze można odwrócić to, co się obiecało, bez konsekwencji. Niech masy wierzą, że są ofiarami kryminalistów. Następnie przywróć porządek, wyglądając na zbawicieli.
  • Zinfiltruj Wolnomularstwo, wykorzystaj Loże Wielkiego Wschodu i ich prawdziwe oblicze działalności charytatywnej. Rozpropaguj ich ateistyczno-materialityczną ideologię wśród gojów. W godzinie koronowania naszego wszechwładnego pana całego Świata [Rothschildowie uważają się za pochodzących od Króla Dawida, tj. jeden z nich jest Mosziachem (Mesjaszem)], wpływy masońskie usuną wszelkie przeszkody.
  • Wszelkimi sposobami odbieraj własność, żeby zapewnić poddaństwo i władzę. Stwarzaj paniki finansowe, głodem kontroluj i zniewalaj masy. Maskaraduj jako polityczni, finansowi i gospodarczy doradcy, realizując nasze zadania Dyplomacją, bez obawy ujawnienia tajnej władzy stojącej za sprawami państwowymi i międzynarodowymi.
  • Ostatecznym celem jest rząd światowy. Potrzeba ustanowić ogromne monopole, żeby nawet największe fortuny gojów były od nas zależne do tego stopnia, że dzień po wielkim ciosie politycznym pójdą na dno wraz z kredytem państwowym. Stosuj wojnę gospodarczą. Obrabuj gojów z nieruchomości i przemysłu przez kombinację wysokich podatków i nieczystą konkurencję.
  • Spowoduj wzajemne niszczenie się gojów, tak żeby na świecie pozostał tylko proletariat, milionerzy oddani naszej sprawie i dość policji i wojska do ochrony naszych interesów. Nazwij to Nowym Ładem i mianuj Dyktatora.

http://www.spingola.com/before_rockefeller.htm
http://gunnyg.wordpress.com/2008/03/28/before-rockefeller-there-was-rothschild-by-deanna-spingola/

…..

Rotszyldowie mają tajne “rozwiązanie” greckiego “problemu”

http://henrymakow.com/

Jean D’Eau 18.2.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Wiadomość od rozgoryczonego członka żydowskiej masonerii w Budapeszcie nt. greckiego kryzysu

Wybrano Grecję by zagrała rolę zbankrutowanego członka UE, żeby “stworzyć” duży problem, rozwiązanie którego “bardzo szybko znajdzie” UE. Wybrano Grecję, gdyż symbolizuje ona Europę (nikomu w Europie nie zależy na Węgrzech czy Estonii), oraz ponieważ jej gospodarkę łatwo było zniszczyć po zlikwidowaniu własnej waluty.

Europejskie “elity” wykorzystują Grecję by wyjaśnić bezmózgowcom, że jeśli nie rozwiąże się problemu greckiego, zbankrutuje Europa południowa, co wywoła załamane całego europejskiego systemu finansowego, czyli bankructwo całej gospodarki europejskiej.

“Problem” polega na tym, że tzw. strefa euro (gdzie euro zastąpiło waluty narodowe) jest skazana na upadek, ponieważ kraje Europy południowej (jak również wschodniej) nie utrzymają swojej gospodarki, jeżeli nie mogą dokonać dewaluacji własnej waluty w celu zwiększenia eksportu i turystyki (obecnie są one zasysane do euro.)

Tam właśnie skorumpowani globalistyczni politycy odegrali swoją rolę w osłabieniu własnej gospodarki za pomocą wszelkich środków, ale obecna “globalna recesja” wywołana przez międzynarodowych chazarskich bankierów, była główną częścią planu w celu doprowadzenia południowej i wschodniej Europy do skraju bankructwa, jak również osłabienia gospodarki amerykańskiej, oraz załamania gospodarek chińskiej, indyjskiej i rosyjskiej.

Wkrótce UE zaproponuje “jedyne rozwiązanie” w celu zlikwidowania krajowej polityki fiskalnej i budżetowej w Europie, oraz wprowadzenia  scentralizowanego budżetu europejskiego. Wszystkie państwa europejskie będą musiały przesyłać większość pieniędzy z podatku do europejskiego rządu centralnego, który będzie ustalał budżety krajowe.

To będzie trochę bardziej skomplikowane, ale będzie to oznaczać, że przestaną istnieć rządy europejskie. Jednocześnie Unia Europejska już ogłasza “konieczność” stworzenia dużej armii europejskiej, która będzie odpowiednia dla dominującej potęgi wojskowej USA w NATO.

Jak już wiadomo, międzynarodowi bankierzy są rzeczywiście w przeważającej części bankami europejskimi (Rothschild i spółka), są oni prawdziwym mózgiem stojącym za globalną recesją (tak jak są za szumowiną “globalnego ocieplenia”).

Dlatego europejskie “elity” są już w drodze do stania się silniejszymi od tradycyjnych amerykańskich “elit”. Wszystko, czego potrzebują, to zrobienie z UE prawdziwego super-państwa (scentralizowane podatki i polityka budżetowa) z prawdziwą super armią (mającą powstać europejską armią.)  Wtedy amerykańskie “elity” będą zmuszone do dołączenia USA do UE, a nie przeciwnie, jak by chciały.

Powstała w ten sposób “Unia” (taka jest planowana nazwa) będzie imperium rządzonym przez siły finansowe, których przodek rządził w imperium chazarskim. Jeśli ktoś nadal uważa, że “Protokoły Mędrców Syjonu” są fałszywe, poczekajcie, aż spełni się powyższy plan, a obudzi się w świecie “Mędrców Syjonu”. O ile, oczywiście, Ameryka, Chiny czy Rosja mogłyby przeszkodzić powstawaniu nowego chazarskiego imperium.

++++

Świńskie oszustwo powoli wychodzi na jaw

Naukowcy i koncerny farmaceutyczne czerpią wielomilionowe korzyści z globalnego oszustwa, jakim jest świńska grypa – twierdzi duński dziennik “Information”. Dziennikarze tej gazety przez wiele tygodni badali powiązania ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z największymi firmami medycznymi. Ich wnioski są porażające.

W trakcie dziennikarskiego śledztwa “Information” wyszło na jaw, że wielu naukowców zasiadających w komitetach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a podających się za niezależnych ekspertów, w rzeczywistości figuruje na listach płac czołowych gigantów farmaceutycznych, produkujących leki i szczepionki przeciwko nowej grypie. “Wiemy, że naukowcy, którzy podają się za ekspertów niezależnych, w rzeczywistości są konsultantami pracującymi dla tych samych firm farmaceutycznych, które produkują szczepionki” – czytamy w artykule “Silny lobbing za rezolucją WHO w sprawie masowych szczepień”. W ślad za Duńczykami podobne śledztwo przeprowadzili dziennikarze z rosyjskiego dziennika “Nowyje Izwiestia”. Również oni dotarli do dokumentów, z których wynika, że wielu współpracujących z WHO specjalistów ukrywa swoje kontakty z firmami farmaceutycznymi.
Dane przytaczane przez “Information” potwierdza profesor epidemiologii z Cochrane Center w Rzymie, Tom Jefferson, który dowodzi, że po prowadzeniu przez wspomnianych ekspertów kampanii propagandowej w ostatnich miesiącach koncerny farmaceutyczne czerpią niewyobrażalne wręcz zyski ze sprzedaży swoich specyfików przeciwko tzw. świńskiej grypie. Z szacunków banku inwestycyjnego JP Morgan wynika, że tylko w Danii koncerny farmaceutyczne otrzymają do końca roku zamówienia na szczepionki przeciwko grypie A/H1N1 na kwotę 55 mld koron. Większość tych zamówień – jak pisze dziennik – jest wynikiem decyzji WHO, która
11 czerwca br. ogłosiła pandemię świńskiej grypy. Jednym z ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, którzy mieli naciskać na jej przedstawicieli, by jak najszybciej ogłosili pandemię, jest – według duńskich dziennikarzy – wirusolog dr Albert Osterhaus z Erasmus Medical Center w Rotterdamie, powiązany z wieloma koncernami farmaceutycznymi. “Information” podaje, że miał w to być też zaangażowany dr Frederick Hayden, który oprócz doradzania WHO w sprawie szczepionek działa na rzecz takich koncernów farmaceutycznych, jak Roche, RW Johnson, SmithKline Beecham i Glaxo Wellcome, a także dr Arnold Monto, współpracujący z MedImmune, Glaxo Wellcome i Viro Pharma. W przypadku Osterhausa holenderski rząd wszczął już dochodzenie mające na celu wyjaśnienie jego podwójnej działalności polegającej na jednoczesnym czerpaniu zysków z WHO i kilku firm farmaceutycznych, które produkują szczepionkę przeciw wirusowi A/H1N1.
Duńscy dziennikarze ustalili ponadto, że w spotkaniach ekspertów WHO biorą również udział tzw. obserwatorzy reprezentujący kilku większych producentów szczepionek, m.in. z GlaxoSmithKline, Novartis i Baxter. Profesor Jefferson w rozmowie z “Information” zauważa, że w zaleceniach WHO dotyczących walki z pandemią forsowane są głównie postulaty wspomnianych obserwatorów (czyli masowe szczepienia i leki przeciwgrypowe), bez względu na ich faktyczną skuteczność. Podczas jednego z takich posiedzeń (z 7 lipca) mieli oni nawet postulować wprowadzenie nakazu przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciw nowej grypie, podczas gdy lekarze podkreślają, że jedna dawka jest wystarczającym zabezpieczeniem.
Marta Ziarnik   Nasz Dziennik

++++

Ja (ten Pierwszy Ja) 12.11.2009 o 22:11

// No i mamy zamierzoną akcję dezinformacji w media. Akcja ta jak widać ma na celu zapanowanie chaosu w umysłach ludzi w celu łatwiejszej nimi manipulacji.

Z newsów:

– 22 miliony zarażonych H1N1 w USA.
– 1,5 mln zarażonych we Włoszech (o ile sobie przypominam to tydzień temu było rzekomo wg mediów ok. 700 000).
– 70% zarażonych z ponad 1.200.000 chorych na Ukrainie jest zarażonych H1N1

Jak to się ma do OFICJALNEJ informacji WHO o liczbie zarejestrowanych, potwierdzonych przypadków na CAŁYM świecie?

Jak to się ma do rekomendacji tej samej WHO do traktowania przypadków WSZYSTKICH szczepów grypowych oraz przypadków grypopodobnych jako AH1N1?

Jak to się ma do rekomendacji WHO do NIEPROWADZENIA od lipca rejestru zarażonych H1N1 we wszystkich krajach świata?

Przypadek?

Czy raczej narzędzie DOWOLNEJ manipulacji rzeczywistą, domniemaną i ewidentnie fałszywą liczbą zarażonych, chorych i zmarłych.

Podążając tym tokiem rozumowania instytucji zdrowia na terenie Polski powinien już dawno być wprowadzony stan wyjątkowy z powodu epidemii H1N1 (popatrz na liczbę przypadków grypy i grypopodobnych w ostatnim miesiącu). Śmieszne? Wcale nie. Bo właśnie tak może stać się za chwil.

Dalej:

DO dnia 27 października na Ukrainie OFICJALNIE zanotowano 2 (DWA) potwierdzone przypadki AH1N1. Do dziś u ok. 85 osób “wytestowano” ten szczep. Poniżej 20 osób spośród tych “wytestowanych” zmarło.

W Polsce do 30.11 mieliśmy około 170 potwierdzonych przypadków AH1N1. Nie zmarł nikt. Ale…
W ciągu 12 dni liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do dziś do 234 i dodam jedynie, że ponad 1000 kolejnych osób jest podejrzanych.

Co może ta sytuacja oznaczać? Ano to, że pomimo kwarantanny, stanu epidemii i ogólnoświatowej akcji “pomocy” dla Ukrainy – to nie u nich szykuje się “szczyt” działań epidemicznych w naszym regionie. Skłaniam się ku tezom Mizi.
Pomyślcie realnie: ilu ludzi w Waszym otoczeniu ma objawy grypopodobne? Nie pytam o to, czy jest ich więcej niż w zeszłych latach. Pytam o to, czy na chłopski rozum i Wasze oczy jest ich dużo? Otóż jest. I to jest właśnie problem.
Blokowanie na dzień dzisiejszy informacji o grypie sezonowej i chorobach grypopodobnych w Polsce występuje niemal we wszystkich mediach.
Wyobraźcie sobie, że nagle (zgodnie z rekomendacjami WHO) ogłasza się w wybranym dniu, że w Polsce na H1N1 zachorowało nagle w ciągu 2 tygodni 750 000 osób. Kraj pada na twarz, rząd ulega rekonstrukcji, gospodarka leży, ratingi (jak w przypadku Ukr.) spadają na dno. 60% zmanipulowanego społeczeństwa nie chodzi do pracy (zgodnie z zaleceniami lekarzy i NOWEGO ministra zdrowia – jak na Ukr.) by wyleżeć grypę (oczywiście świńską). Szkoły zamknięte, by zapewnić opiekę nad dziećmi rodzice biorą masowo wolne (chorobowe oczywiście-bo można). Firmy padają setkami, brak rąk do pracy. Usługi publiczne miejscami zatrzymane. Ale ale — co my tu widzimy dalej? Nagle okazuje się, że mamy właśnie środek zimy, Ukraina nie zapłaciła za rosyjski gaz za listopad (bo zabrakło współpracy z MFW od początku listopada) i go “podkrada” więc i my go nie dostajemy (zgodnie z ostatnim ostrzeżeniem GP). Zimno, ciemno, kredyty “wiszą” i nad firmami i nad osobami fizycznymi i w końcu nad krajem (z dnia na dzień coraz większe).
Piękny czas na dostanie oferty nie do odrzucenia (czytaj – ktoś wyciągnie do nas pomocną dłoń).
Myślę, że wystarczą 2 miesiące takiej sytuacji i sami ludzie będą prosić się o ochronę z zewnątrz. Specjalnie nie piszę o wszelkich zamieszkach, niepokojach czy innych “zawirowaniach” na styku polityczno-społecznym. Wcale nie musi do tego dojść choć jak sądzę doszłoby po kilku tygodniach.

Na Ukr. coś poszło nie tak. Może w wyniku pazerności polityków a może właśnie w wyniku ich solidarności w obliczu zagrożenia (nie grypą bynajmniej). Myślę, że to jeszcze nie koniec ich epidemii tak jak i nie jest to u nas jeszcze nawet początek.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/