Dr. Zelenko before Rabbinical Court: “Poison death shot” / Żydowski lekarz przed sądem rabinackim: “Trujący zastrzyk śmierci”

https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/poison-death-shot-dr-zelenko-testifies-before-israeli-rabbinical-court/

/////////////////////

Nie ma w ogóle potrzeby podawać dzieciom niczego, chyba że macie interes składać je w ofierze… To jest największe ludobójstwo na świecie…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/