Bzdurzą stabilne emocjonalnie marysie ciemnogrodu

Czytaj także:

PB: Proszę kontynuować niezmiernie ważny wątek Pani Zofii Filipiak, która jeśli pamiętam zapytuje Krzycha Kornatowicza. Trzeba przerwać zmowę milczenia “profesjonalistów”  konglomeratu śmierci, tak jak przerwaliśmy w picdemii rockefellerowską zmowę wśród medycznej braci. 

Znów mea culpa. W nadziei, że picdemia nauczyła nie dzielić, włączyłem Marię i Teresę z d. Znyk, a teraz wyłączam makolągwy, przepraszając odbiorców. Usunąłem też parę e-adresów wedle życzenia. Siostry tupiąc szukają widowni w teatrzyku absurdu, ożydzają i przerywają wątki doniosłe dla Polskiej Racji Stanu. Więc albo są niezmiernie głupie, albo mają kołować Polaków, ściągać patriotyczne wysiłki na manowce.

Egzorcysta zbędny 🙂 Jak święcona woda zadziałały symbole z oryginalną greką 🙂  Poparcie od “wielu osób” = dwu 🙂 nieweryfikowalnych. Rzut narcyza na taśmę w podświadomej niewierze we własne siły poznawcze i sędziowskie. Ale powiedzmy że prawda, to oczekuję bezstronnego 🙂 wyroku ich “sądu” w jewrounijnym postępowaniu dla geszefciarzy przeciw gojom bez szans w dintojrach… i dowodu mocy wykonawczej via ich szwadrony …jęśli przejdą przez szlaban Kanady 🙂 

Chrystus wskazał jak Go czcić — pomagać bliźniemu w potrzebie. Nikt w Święta nie zakaże mi, jak kiedyś zamieścić ALARM DO LEKARZY oraz inne dające głos Pani Zofii. (W linkach ze starej Grypy666 np. Zofia Filipiak wstaw net w miejsce wordpress.com). To diablicom nie do zniesienia. Ilu obnażyły “lechitów” katów e-tortur za srebrniki DARPA  (a co z ludową sprawiedliwością przez MSAPN)? Ale z hukiem wszczynają przestępcze i absurdalne akcje, albo zmylają, podsycając złudne nadzieje, ubliiżając skutecznym patriotom, kiedy tylko odezwą się w krytyce lub “konkurencyjnej” akcji. 

Andrzej Szubert: Jest takie powiedzonko – każdy świr znajdzie jeszcze większego świra, który go podziwia.Zwolenników świrniętych łowiczanek olewam krzywym sikiem.

PB: To dla edukacji publicznej, mają zwolenników.

Andrzej Szubert: Piotrek, psy szczekają, kundle ujadają, karawana idzie dalej… Ja tym świrniętym “Lechitkom” nawet już nie odpowiadam. Szkoda czasu…

PB: Czy © przy nazwiskach samozwańczych sędziów ma dodać autorytetu Międzynarodowemu Sądowi Arbitrażowemu Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu?

Zakładajmy MSAPNy w swoim mieszkaniu, z XXXIII  wydziałem w burgach jewrounii — i Polin wyzwolone 🙂

Serio:

1. Czy “wierzyciel” ma/miał z “dłużnikami” relację handlową wg Konwencji Nowojorskiej 1958?

2. Jakie umocowanie prawne i wykonawcze własnych “wyroków” ma MSAPN?
W Polsce organem właściwym do nadania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dokumentowi urzędowemu jest sąd rejonowy w okręgu którego dokument ten został sporządzony[17].

3.  Na jakiej podstawie roszczenie wierzyciela wzgl. dłużników spełnia wymagania  bezspornegoroszczenia wg definicji ETE i wymienionych tam warunków:

  • dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub zawartej przed sądem w toku postępowania;
  • dłużnik nigdy nie wniósł przeciwko niemu sprzeciwu, zgodnie ze stosownymi wymogami proceduralnymi wynikającymi z prawa Państwa Członkowskiego wydania, w toku postępowania sądowego;
  • dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sadowego, pod warunkiem że takie zachowanie traktuje się jako milczące uznanie roszczenia lub uznanie faktów przedstawianych przez wierzyciela na mocy prawa Państwa Członkowskiego wydania;
  • dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego w dokumencie urzędowym[8].

4. Jak dostarczono “dłużnikom” pozwy? Np. e-poczta nie liczy się, chybą że “dłużnik” uprzednio zgodzi się na taką formę. 

5. Na jakiej podstawie i które z wszystkich organów, urzędów oraz osób których to może dotyczyć mają wykonać postanowienia MSAPN i udzielić pomocy, gdy o to będą wezwane (przez MSNAP?).

Ja © naturalny Arbiter Sądu Piotr Bein założyłem MSNAP w Wilnie (wg Prawa Naturalnego kolonia Narodu Słowiańskiego Lechitów w Ontario, Kanada), z delegaturą  w Hamburgerze, pozwałem Znykówne e-pocztą, bez odpowiedzi), więc orzekłem… Tyle że nie mogę znaleźć Lechitów wywieźć je na taczkach. 

Kto walczy z żydokliką jej talmudycznymi prawami wprowadzonymi dla ICH korzyści, do tego z wydmuszki “sądowej”!

Kto powierza mitomankom (słuszną) sprawę poszkodowania przez projekt CPK…

On Sunday, January 9, 2022, 07:16:23 a.m. PST, Maria Znyk:

Jeszcze będzie Kornatowicz i jemu podobni przepraszać nie tylko Marię z domu Znyk ale także jej siostrę Teresę z domu Znyk, tak jak już wielu przepraszało za obrażanie z powodu ujawniania faktów, prawdy ! Ale jeszcze więcej wyraziło swoje uznanie i wdzięczność za niezłomne, bezkompromisowe działania w obronie Sławiańskiego Narodu Polskiego- Lechitów na forum krajowym i międzynarodowym.
Ten rzekomy obrońca praw człowieka, szowinista męski, z nie przepracowanymi urazami z dzieciństwa, niezrównoważony emocjonalnie, nie pierwszy raz łamie prawa Marii z domu Znyk, człowieka wolnego, żywego, obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie uwolnionego 25.12.2012 r. , tak jak cała Ludzkość z sideł prawa kanonicznego i morskiego ! 
Oprócz tego w swoim publicznym wystąpieniu mail z dnia 09.01.22 r. g.13:29 Kornatowicz krytykuje  gawędziarzy społeczności żydowskiej, zwodzących nieświadomych  Polaków-Lechitów, nieświadomych przekrętów prawa kanonicznego i morskiego a przecież on jest takim samym gawędziarzem, który ignoruje prawdę o żydowskich fałszerstwach, przekrętach prawnych “papierowego tygrysa”.
Nie bójmy się papierowego tygrysa i kryminalnych błaznów ! Siłą wiedzy pokonujemy papierowego tygrysa i kryminalnych błaznów !
Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©   Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk ©      Oto jeden z dowodów skutecznej działalności w postaci wyroku MSAPN z 8 stycznia 2022 r. […]

On Tuesday, January 11, 2022, 02:22:51 p.m. PST, Maria Znyk:

Odsyłamy negatywną energię obżydliwego  żydowskiego cuchnącego bagna, nie tylko Beina, Szuberta, Kornatowicza, Koraba-Karpowicza i im podobnych, znieważających nas za aktywną, niezłomną, bezkompromisową działalność od 2011 r., obecnie w ramach odrodzonego 22 maja 2020 r. na wieczne  trwanie Lechistanu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Am Di., 11. Jan. 2022 um 21:37 Uhr schrieb Maria Znyk:
Przesyłamy wyrazy wdzięczności za słowa wsparcia od wielu osób z tej listy adresowej,jak tez uktytej listy, których nie ujawniamy, by oszczędzić im wulgarnych talmudycznych ataków P.Beina. Żyd Bein upadł już tak nisko, że chyba już niżej nie można, a jednak brnie dalej i według przykazań talmudycznego zdelegalizowanego kościoła prawosławnego, w obżydliwy sposób, właściwy tylko narodowi wybrakowanemu, obrzezanemu nawet na umyśle, haniebnie pomawia nas, dumne Polki Sławianki z Polski-Lechistanu o pochodzenie żydowskie. Ten jego wściekły talmudyczny atak dowodzi o trafności i skuteczności obranej przez nas drogi.

Żydzi zostali całkowicie zdemaskowani, pospadały nie tylko mycki ale i maski fałszu i obłudy z tych obżydliwych gadzich tworów. Czas kiwania nas Polaków-Lechitów odszedł nie tylko na śmietnik historii ale na wysypisko śmieci, które się samo utylizuje.
Odsyłamy negatywną energię obżydliwego  żydowskiego cuchnącego bagna, nie tylko Beina, Szuberta, Kornatowicza, Koraba-Karpowicza i im podobnych, znieważających nas za aktywną, niezłomną, bezkompromisową działalność od 2011 r., obecnie w ramach odrodzonego 22 maja 2020 r. na wieczne  trwanie Lechistanu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Szanowna pani Mario,

Dziękuję za czujność, z nami tani prowokatorzy nie mają szans.

Najlepszego w Nowym Roku !

Z wyrazami uszanowania –

………………………………………………………………..
dziękujemy za wyrazy poparcia.
Tak  próbują prowokatorzy typu Bein odwracać uwagę od najważniejszych spraw a sami oprócz krytyki wszystkich i wszystkiego, oprócz chaosu nic nie wnoszą. Kolejna popisówka wulgarności Beina, który całe swoje prawosławne-żydowskie serbskie święto poświęcił na pisanie kolejnych paszkwili na nasz temat. A przecież przed wszystkimi adresatami  ugrywał rolę ugrzecznionego, pomocnego Beina,( rzekomo uratował Zofię i jej córkę przed śmiercią poprzez publikację jej opisu ? ) który zaznaczał, że cyt.:” Ze swej strony nie zamierzałem publikować u siebie bez wyraźnej zgody Pani Zofii.” . Jednak Bein bez naszej wiedzy i zgody umieścił na swoim blogu kolejne paszkwile na nasz temat. Uznajemy to za specyficzny sposób popierania naszych skutecznych działań, w celu dalszego podlizywania się rabince kontrolującej internet, zapewne posługującej się, tak jak on wulgarnymi wstępami, przeinaczeniami, szyderstwem, kpiną, dezinformacją.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku — Maria i Teresa

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Szanowna Pani Mario,

Dokładnie tak jest, jak Pani mówi – potok rynsztokowych słów i także zaprzeczanie samemu sobie – to jest wspólne dla owego Beina i także ,,,,,,,,,,, – ale żadnej treści, żadnego sensu ani kierunku w tym rynsztoku – tylko zamęt, ukierunkowany na angażowanie naszej uwagi i zabieranie naszego czasu.

Niestety, wielu ludzi się na to łapie.

Z wyrazami uszanowania –

…………………………….

PB: 2-osobowy Polski Ruch Oporu… potomkiń znykównych Salci z Kutna… Nie rzeczowe, intelektualne, profesjonalne PRO tylko coś z NORy ciemnogrodu: Nieruch Oporu Rozumowi 🙂

Infantylnie wskazują “żyd” na trzeźwych krytyków łowi(e)ckiej durnoty. Obserwator nałogowego ożydzania, Wiesława z Dąbrowskich napisała o Josele Bizoń‘u, pra-wzorcu sioscycek, obżydliwcu jak one:

wystawia niewinnych ludzi żydowskim psychopatom na odstrzał. […] Wystawiłeś śmieciu niewinnych ludzi na pożarcie ….I niech się komus z tej twojej listy coś stanie będzie to twoja wina.

Kto wtedy weźmie się z głową za obronę polskich spraw? Po zamknięciu Bizonia (spoko — ust jego) trudno pobić ciemnogrodzki rekord Znykównych, powróciwszych do nazwiska panieńskiego, może dlatego, że ich zamężne godności też w annałach rzeczonej ginekologii widnieją 🙂

Już latem 2015 kapućki sioszczane z deficytem szarej materii pisały: Dezinformatorzy celowo nie zauważają, że z dniem 25.12.2012r. stary, niewolniczy, żydowski system przestał istnieć na mocy “Report Paradygmat”.  Jeśli zaiste przestał, zauważyłem, to czemu nadal działają (i to skutecznie!) ‘srule’ Bein i Szubert LOL A co dopiero 6 lat później!

Bufonada PRO “geniuszek”… Poczekamy na więcej, niechybnie nie powstrzymają się umysłowe inaczej. Zanim się jednak rozhuśtają, przypomnę historię relacji z Bejdą i Wojdą z domu obie Znyk:

Czy to te same panie? B. miło rozpoczęła się współpraca, dziękowały za nią… Broniłem przed niesłusznymi atakami i starałem się wyjaśniać zarzuty pod ich adresem (np. katolak Krzysztof). Ale gdy domagały się opaskowania żydów/Żydów w czasie wyborów w Polin, a ja i in. osoby upomniały je i odmówiły publikacji, skończyła się idylla. Czemu miałbym iść do pierdla za oszołomki? Klasycznym antysemityzmem polactfo jak  one i Bizoń robią złą markę Polakom. Bizoń poluje na Beina wierząc, żem krypto: MUS ZNAC!!! Co każdy pies na Beina-“żyda” wiedzieć powinien

Rozpowszechniłem do tamtego momentu na obu blogach chyba wszystko, co mi Bejda i Wojda przysyłały i podawałem do e-listy). Poniżej parę przykładów. Teraz skarżą się, że wciąż są na tej liście — a wypisać się prosiły? Gdybym wyrzucił z listy bez żądania od nich, pewnie oskarżyłyby, że coś ukrywam przed nimi (jak Bizoń, który dostaje wszystko go dotyczące).

Po jakimś czasie wznowiliśmy współpracę. Przysłaly materiały nt. kampanii patriotycznej Cichockiego. Zamieściłem na PiotrBein i otworzyłem dyskusję przed wyborami, przywilejowo. Dyskutanci krytykowali nierealność propozycji Cichockiego i to, że jest za mało znany, żeby coś osiągnąć w krótkim czasie. Zgodziłem się, niespodobało się paniom, bo nie wolno mieć odmiennych opinii.

A u Maruchy wikidajły wytykają mi, że nie toleruję odmiennych opinii! Nie tylko toleruję, ale i publikuję, np. filmik Podleckiego z Dembowskim nt. wyborów. Jaki wściekły tajfun oburzenia i zarzutów: domagały się natychmiastowego zdjęcia filmiku, zastąpienia plakatem z Cichockim. Dostały należną odprawę: Czas wybiuruf, czas świrów

Ich furia wróciła potem w ataku z resztą gnojkowej zgraji u Maruchy. Przedtem zsolidaryzowały się z in. czubkami, które napadały na mnie, jakobym był żyd: Suszpy wypuściły z wariatkowa scyropolskich węszycieli  …wyglądało  mi, że z zemsty za upomnienie o antysemityzm i za Cichockiego. W różowych czasach  nieprzeszkadzało im moje odróżnianie Polski od Polin, Polaków od polactfa, katolików od katoliczników — nieraz dostały rozsyłki z tym.  A potem… huragan z tego powodu, i poparcie beino-jadów (żeby nie powiedzieć żydojadów) zebrane w ich donosach u Maruchy. Pełno furii i piany, litanii paragrafów kk dla “mecenasów” Maruchy, tylko brak substancji. I ta upierdliwość o polską czcionkę — test na “żyda”! Zenio  niegdyś gromił mnie za to samo, a miał niechlujną jak tylko możliwe interpunkcję. Niektóre systemy robią masakrę z przysłanej nie-angielskiej czcionki (np. moje mejle u Właźlińskiego, Romka Kafela u mnie), a polactfo gromi za to ‘żyda’  Beina. Czy to nie antysemityzm? LOL

Kiedy mnie pozwą za te zbrodnie przeciw Narodowi i Ludzkości? Może już jest w Straszburgu skarga na Beina-żyda, ciemiężyciela narodu? LOL

Krzysztof Kornatowicz: Bzdurzycie szalona Marysiu, BZDURZYCIE!
Każdy urzędnik III Rzeszy Rzeczypospolitej ma coś, czego Wy/My – Polacy, nie mamy i nie dążymy, żeby mieć. Mają siłę sprawczą. Tą siłą jest policja, sądy, urzędy, więzienia, windykatorzy do których poleceń stosują się wszystkie urzędy, oraz WSPÓŁPRACUJĄCE Z TYMI BESTIAMI BANKI i ZUS-y wypłacające wielu z nas świadczenia, a w ostateczności wojsko (patrz Kazachstan).

Te siły sprawcze są w stanie skutecznie wyegzekwować każde “nielegalne” decyzje sądu, lub stosownego urzędu, którym to decyzjom Marysie namawiają nie ulegać. A zatem bestie są w stanie skutecznie, faktycznie zająć nasze mienie, na ich wniosek, zabrać je z konta, lub z domu i sprzedać je za grosze, na szemranych licytacjach te nasze “zajęte” przez te bestie mienia, i żadna durnowata, pewna siebie Polka-Lechitka, pospolita Marysia nie jest w stanie nam pomóc w tym gwałcie, choć tu mędrkuje, pouczając nas, jak się z bestiami obchodzić!

OTÓŻ W ŻYCIU DECYDUJE NIE TEN, KTO MA RACJE I ZA KTÓRYM STOI SPRAWIEDLIWOŚĆ, A TEN, KTÓRY MA SIŁĘ DO WYEGZEKWOWANIA JEGO WOLI (sędzia, urzędnik z glejtem uprawniającym do działań egzekucyjnych, policja, wojsko, a wcześniej król, milicja, właściciel niewolnika).

Nie tylko te zdurnowaciałe Marysie, ale i szemrany poseł Qkiz, i cała Konferencja z Braunem na czele, nie dążą do zbudowania z nas siły sprawczej, to znaczy silnej marki politycznej, siły ludowej, siły mas, która jest zdolna swym potencjałem do wywierania wpływu na porządkowanie państwa.

Prosze zwrócić uwagę na działąnia Qkiza i “Braunów” z Konfederacji – zarówno jeden, jak i drudzy nie byli aktywni w tworzeniu z nas – niewolników liczebnej, potężnej siły ludowej. Qkiz w okresie swojego największego wzrostu potencjału politycznego zniknął, zapadł się na kilka miesięcy pod ziemię do czasu, aż jego “napompowany balon popularności” z 21 % poparcia zszedł do 8 %.

Widocznie na tyle był zadaniowany. Nie zamierzał się oprzeć na nas – Oburzonych, na których tle go wypromowano. Ba, w szczytowym momencie, kiedy zwróciliśmy się do niego z ofertą współpracy, w sposób nieparlamentarny, prostacki, prymitywny, w jednym z maili odciął się od nas, bo już nie potrzebował tego tła.

A Konfederaci, z Braunem na czele – czy ci gawędziarze narodowi, z tym promującym go, moim zdaniem wysoce podejrzanym M. Rolą, czy on/oni dążyli do spotkań przedwyborczych, wieców, zebrań ludowych na stadionach, dla zwiększenia sobą zainteresowania mas?! Przecież to było w tamtym okresie bardzo łatwe i przyniosłoby natychmiastowy efekt – dlaczego tego nie czynili?! Otóż im w ich samouwielbieniu, nie chodzi o stworzenie poważnej siły politycznej.

Widocznie im też nie są potrzebne większe udziały w rządzeniu Polską. Im wystarczy dyndanie na poziomie 8 do 10 %. Widocznie i oni są zadaniowani na taki wskaźnik poparcia społecznego. Przecież to są zbyt inteligentne bestyjki, żeby sobie poradzić, z “przybieraniem na wadze” i zdobyć przewagę wyborczą – czemu zatem tej inteligencji ku temu nie wykorzystują?

Ano – moim zdaniem to zadaniowani “rycerze Niepokalanej”. Ci gawedziarze narodowi, z Michalkiewiczami, Gadowskimi, od lat spuszczają powietrze z kotła wkurwionych, świadomych obywateli. I prawdopodobnie za to im pod stołami płacą, żeby tu było tak, jak jest. Żeby wkurwieni latami nie byli zagospodarowani, żeby byli bierni i uśpieni w pozorowanych działaniach gawedziarzy narodowych (patrz ustawa 447, 5G).

A my ciągle tym narodowym gawędziarzom wierzymy, czekając do usranej śmierci, kiedy wreszcie z naszych rozproszonych, skłóconych chorągwi utworzą armię wkurwionych rycerzy. Czekamy zatem na coś, co nie nastąpi, bo rozgrywają nami trzecie, zadaniowane szemrane siły, które postrzegamy, jako swoich przewodników stada i liderów.

Żądam wykluczyć mnie z listy mailowej jebniętych Maryś Zych – nie ta liga! — Krzysztof Kornatowicz, Obrońca Praw Człowieka w Polsce,
502-42-13-32

niedz., 9 sty 2022 o 12:20 Maria Znyk <[email protected]>:

Siłą wiedzy pokonamy papierowych fałszerzy i kryminalnych błaznów !

„Apokalipsa” jest pojęciem zaczerpniętym z antycznego teatru greckiego, gdzie na końcu każdego przedstawienia teatralnego aktorzy ściągali swe teatralne maski przed publicznością. Współcześni aktorzy sceny religijno-politycznej i lichwiarze ich zatrudniający dobrowolnie tego nie chcą uczynić, więc my jako „publiczność”, która chce i ma prawo wiedzieć, kto doprowadził świat na skraj obłędu religijnego oraz katastrofy ekologicznej , musi zerwać im te maski siłą wiedzy o ich papierowych fałszerstwach i masowej hipnozie strachu podbitych ludów przez kryminalnych błaznów !”

“Jeśli zawita w twoje gościnne progi komornik,nie wpuszczaj go do domu i nigdy, przenigdy nie podawaj mu na żądanie swojego imienia i nazwiska. Wiedz, że jeśli podasz mu swoje imię i nazwisko lub dowód osobisty sam wyrzekasz się swoich praw! W tym momencie wyrażasz zgodę na egzekucję! Nie odpowiadaj na pytanie o nazwisko, on nie ma prawa cię o to pytać, bo nie jest przedstawicielem żadnej rządowej instytucji. Poproś, żeby okazał legitymację, ale nie służbową, lecz wydaną przez instytucję rządową (masz prawo to zrobić). Niech udowodni, że jest pracownikiem rządu. W rzeczywistości jest to facet pracujący dla prywatnej korporacji. Nie podpisywałeś umowy z tą korporacją, więc jeśli ona wysuwa wobec ciebie jakieś żądania zażądaj od niej kopii umowy, jaka was łączy, a przede wszystkim niech ci komornik przedłoży prawomocny wyrok sądu, ale ważna uwaga: PODPISANY IMIENNIE PRZEZ SĘDZIEGO, KTÓRY GO WYDAŁ. Nie ma to być nieczytelny kulfon anonimowego sekretarza sądu (zauważ, że na rzekomym wyroku nie ma nawet nazwiska tego sekretarza), który poświadcza zgodność podpisów na wyroku. Ma to być oryginał wyroku, z podpisem sędziego! I pamiętaj! To jeszcze nie koniec. Bo komornik jest cwany. Nie spuszczaj pary z kotła, wierząc, że skoro parch odchodzi jak niepyszny, to znaczy, że został pokonany. Ta menda, stojąc już w otwartych drzwiach, zada ci podstępne pytanie: „czy pan/i nazywa się (wpisz tu swoje imię i nazwisko)?” Jeśli z radości wykrzykniesz „tak” to już po tobie! Przegrałeś i musisz się przygotować, że rzuci cię na glebę, a mieszkanie splądruje lub zdemoluje.”

Am So., 9. Jan. 2022 um 04:24 Uhr schrieb Piotr Bein:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie chrystus_sie_rodzi.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie bozic1.png

http://grypa666.net/2022/01/05/prawoslawne-boze-narodzenie-chrystus-sie-rodzi/

On Saturday, January 8, 2022, 03:06:31 p.m. PST, Maria Znyk <[email protected]>:

Znieważanie Polaków -Lechitów  przez niestabilnych emocjonalnie: P.Beina i A.Szuberta ( najpierw wychwalanie a potem opluwanie!) poprzez naruszanie dóbr osobistych, wulgarnym, rynsztokowym językiem, seksistowskie ataki personalne nie tylko wobec przedstawicielek Polskiego Ruchu Oporu  ale także innych Polaków-Lechitów, aby przypodobać się rabince kontrolującej internet, powinno raz na zawsze zniknąć z blogów prowadzonych przez obu dezinformatorów, którzy lekceważą niepodważalne fakty !Czas odwiecznego kiwania nas Polaków-Lechitów odszedł na śmietnik historii !!!

Przypominamy  komentarz Nieustraszonej lekarki dedykowany wszystkim żydowskim prowokatorom jak A.Maciejczyk, M. Jarosiewicz, M.Najda, Korab-Karpowicz, O. Zigman, Jabłonowski-Olszański, Osadowski, T.Garland, JH Potocki, Pol Lechicki, Arian, Braun, Socha, Żuchniewicz, Taratajno, Płaczek, Bein, Szubert,…. itd, itp.

cyt: 

“Moja odpowiedź na atak tej internetowej mendy i szpiega : “Pluć świni w oczy, to powie, że deszcz pada” , a ja jakom świadoma baba jaga, czarownica, poganka i jędza do potęgi biorę miotłę wiedzy wołając : a kysz diabły wcielone, won stąd pasożydy pastwiące się sadystycznie szczególnie nad kobietami i żerujących w chaosie przez was wywołanym, gdzie nikt nic nie wie, ale my wiedźmy wszystko o was wiemy i odsyłamy natychmiast wszelkich “uczonych w piśmie” z waszymi bredniami i paszkwilami przed zrujnowaną już przez Rzymian ścianę płaczu, gdzie możecie się wypłakać i wykiwać przed nią do woli tak, żeby wam mycki pospadały z łbów, bo czas odwiecznego kiwania nas odszedł na śmietnik historii!”

Zwolennikom jednoczenia za wszelką cenę, nawet do obżydzenia,  do nieoceniania, do kochania wrogów, dedykujemykomentarze nieustraszonej lekarki demaskującej upadły światowy prywatny niewolniczy system władzy Trój-Korony z zamkniętym, eksmitowanym Watykanem i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji :Ciężko dotrzeć do ludzkiego rozumu ! U “Astromarii” w temacie “Babilonu” odpisałam tak : “Przecież “anarchista” nomen omen “Wolny” zablokował eksmisję właśnie tym, że podarł “broń” papierową, “własność państwa”, ha, ha ! Jak długo jeszcze “podmioty” ludzkie dadzą się terroryzować iluzją papierowego prawa w tym handlowym teatrze “polityki” i jej “sądów” – firm ?

” Najzabawniejsze”… z tej całej propagandy między zachodnim młotem, a wschodnim kowadłem spod znaku tej samej czerwonej bolszewickiej “gwiazdki” jest jednak to jedno zdanie w 14 minucie, które powinno się co najmniej tysiąc razy wysłuchać, żeby zrozumieć w końcu, że “bydło robocze” zawsze pozostanie “bydłem”, jeśli nie zrozumie prawdy o tym, że jest tylko “towarem” przynoszącym dochody militarnym “reżyserom” na iluzorycznej scenie “państwowości”, z jej papierowym kabaretem okupacyjnego “prawa morskiego”, którym głupie ludzkie “bydło” napiętnowane NAZWISKIEM babilońskiej “bestii” dawało i daje się nadal zastraszyć !”Handlarze bydłem z amerykańskich prerii przyjeżdżają do Europy po mięso armatnie” !!!!

“Nieustraszona lekarka komentuje :”Niestety goj jest tak głupi, że uwierzy we wszystko, co jest napisane przez owe samozwańcze „autorytety” – strupieszałe mumie w myckach od białej do czarnych czy czarnych rondlach z filcu na łbach „prawosławnych”, opętane chciwą żądzą totalitarnej władzy nad całymi stadami ludzkimi i ich dziedzicznymi krainami. Te bezduszne kanalie, sprzedawcy dymów i handlarze śmierci ze złodziejskim sprytem i z bardzo ponurymi facjatami powołując się na atrament „świętych” pism motywują to „wolą wszechmocnego”, tylko jaki to może być „wszechmocny” twór, skoro sam nie potrafi pisać i nie ma sekretarzy, swoich kopistów czy drukarni ? Czy to nie dziwne, że główną gałęzią przemysłu USsraela jest przemysł poligraficzny, a wszystkie mendia są w mackach paru „wybranych” ?

Nieustraszona lekarka komentuje: Tablica chronologiczna na stronie 1643 “Pisma świętego” ( Biblii tysiąclecia) wydanej przez Pallotinum w 2000 roku przedstawia mapkę : WSCHOD STAROŻYTNY – TEATR PRZEDSTAWIEŃ BIBLIJNYCH ! Przedmowa w tym wydaniu zawiera dedykację z ksywą aktorską JP II czyli zawodowego aktora Karola Wojtyły, który niestrudzenie w swoich objazdach aktorskich zdobywał światową sławę i podtrzymywał “wierność” temu teatrzykowi, szczególnie na obszarach podbitych od tysiąclecia przez krzyżacką zarazę morderczych krucjat, przemocą nawracających “niewiernych” ogniem i mieczem na “jedyną wiarę Hebrajczyków w boga wojny Jahwe” .
 (…)
“Zawsze samozwańczy “panowie” i inkwizycyjni cenzorzy tego świata wmawiali kobietom również i to, że ich literatura jest bezwartościowa, a ich jedynym zadaniem jest “służenie” swym “panom” jednak ciągle powołujących się na wypełnianie “woli” niejakiego “wszechmogącego” papierowego tworu zwanego popularnie “jahwe”. Tak mi jednak jego “wola” czy raczej brutalna samowola w wykonaniu jego wszelkich “pośredników” i ich “prawnych” papierków dała popalić, że odważyłam się go wezwać do siebie, no bo skoro jest taki wszechmocny, wszechwiedzący oraz miłościwy to powinien stanąć chociaż raz przed taką “grzeszną” babą jak ja i powiedzieć wprost, co jest naprawdę grane.

Jednak muszę być straszną jędzą, bo Jahwe się napewno wystraszył i do tej pory pomimo tego, że jest “wszechmogący” nawet mi nie dał mi żadnej odpowiedzi na piśmie. Ładnie to tak ?”

“Kobiety, dzieci i niewolnicy w żydowskim patriarchacie z jego typową tyranią i deptaniem ich naturalnych praw mają być “przepisowo” zakneblowane i masochistycznie “cierpliwe” w znoszeniu wszelkich upokorzeń i cierpień fizyczno-psychicznych ze strony zwyrodniałych “panów” z rasy załganej i poprzebieranej za “fundatorów” chaosu, cierpienia, biedy i śmierci oraz niszczenia Natury.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126283,chciejmy-byc-ludzmi-swiadomymi-wolnymi
https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkni

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/