Dr Diana Wojtkowiak: Procedowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. przedsięwzięć o znaczym oddziaływaniu na środowisko… czyli stawiamy 5G przy kneSSejmie

Gdańsk 20.01.2022

Koalicja Polska Wolna od 5G

stop5G.com.pl

dr Diana Wojtkowiak

ul. Diamentowa 3/3080-028 Gdańsk

W. P. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy procedowanego rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (RC8) (odpowiedzialni: Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński)

Zwracamy się z zapytaniem, czy posadowienie w okolicach Sejmu (ale nie na sąsiadującej posesji) eksperymentalnego nadajnika mikrofalowego o niedużej mocy 250W z antenami fazowanymi do celów telekomunikacyjnych nie będzie w sprzeczności z poczuciem dobrostanu szanownej Pani Marszałek jak też posłów RP. Zamierzona stacja nadawcza będziezbudowana przez naukowców z politechniki w celach doskonalenia metod transferu danych dla obsługi klientów sieci telefonii komórkowej tak, aby była ona niskoemisyjna, w miejscu wktórym nie ma budynków mieszkalnych ze względu na niekorzystne wpływy radiestezyjne. Zamierzenie to jest powiązane z wieloletnimi badaniami niżej podpisanej mającymi na celu obniżenie wpływu nadajników na fizjologię człowieka. Stacja nadawcza będzie spełniać wszelkie wymogi aktualnego polskiego prawodawstwa w zakresie obowiązujących norm natężenia promieniowania elektromagnetycznego, a więc formalnie będzie nieszkodliwa dla zdrowia. Obecne i procedowane przepisy nie wymagają dla badań naukowych i prowadzenia działalności dochodowej firm telekomunikacyjnych ustalenia warunków środowiskowych i uzyskania oficjalnej zgody, a jedynie zgłoszenia działalności, co zostanie dokonane. Nasze zapytanie jest więc kierowane z należnego szacunku do posłów i Pani Marszałek, aby nie naruszyć dóbr osobistych. Zaznaczamy, że wybór miejsca w okolicach Sejmu był w znacznej mierze przypadkowy odpowiadający zapewnieniu mikrofalowego transferu danych w klasycznej ceglanej zabudowie wielkomiejskiej. Szczegóły dla zainteresowanych.

Dochodzą do nas głosy, że przedstawiciele Sejmu będą protestować przeciwko tej lokalizacji, ponieważ sami obawiają się szkodliwości promieniowania. Odpowiedź pozytywna tym bardziej będzie nas utwierdzała w przekonaniu, że Sejm i Rząd nie dzielą obywateli na lepszych i gorszych, ale traktują innych tak jak sami chcieli by być traktowani.

Oczywistym jest dla nas, że wyżej wymienione procedowane rozporządzenie pozwala na bezkarne umieszczanie wypróbowanej już w Polsce przez ostatnie lata broni mikrofalowej dostarczanej przez agencję DARPA do Biura Implementacji Innowacyjnych Technik Obronnych (Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych), przeciw własnym obywatelom dla utrzymania władzy i uniemożliwienia obywatelom dokonania jakiegokolwiek protestu i obrony przed nękaniem elektromagnetycznym. Metoda ta wypróbowana została w Polsce już na ponad trzech tysiącach obywateli, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu i psychice, a cześć z nich straciła życie. Poszkodowani zastosowaniemtej broni zgłaszają się do nas z nadzieją uzyskania pomocy, jako że droga dochodzenia ich praw przez policję i prokuraturę jest przed nimi jakimiś niejawnymi poleceniami zamknięta. Metoda ta skopiowana z USA to jednak przemoc godna państw totalitarnych i jako taka podpada pod zbrodnię ludobójstwa. Poza tym w ten sposób dokonywany jest drastyczny podział społeczeństwa na kastę władców i kastę niewolników. Sytuację tę mogliśmy już zaobserwować w rozporządzeniu wyłączajacym posłów i senatorów z jakiegokolwiek obowiązku przyjmowania szczepionek COVID19.

Prosimy o odpowiedź w terminie ustawowym, czy nie mają Państwo zastrzeżeń przeciwko usytuowaniu stacji nadawczej w pobliżu terenu Sejmu w celu prowadzenia długotrwałych badań naukowych. W imieniu Koalicji Polska Wolna od 5G, członek zarządu, dr Diana WojtkowiakDo wiadomości:- Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki- Sekretarz Stanu w KPRM Janusz Cieszyński- szeroka opinia publiczna2

……….

Diana Wojtkowiak: Chciałby się Pan zająć leczeniem tych ludzi, którzy się do mnie zwracają z oparzeniami, wrzodami, krwawieniami, pogiętymi i popękanymi kośćmi? Mogę Panu podesłać pierwszą dziesiątkę, zobaczymy co wtedy pan napisze, kiedy już nie będzie Pan kanapowym obserwatorem, ale zaangażowanym w pomoc ofiarom przemocy państwowej.

Walerian Dąbrowski: Dziwi mnie troska pani dr i Jej niewiedza w zakresie poruszanym w wystąpieniu. Dlaczego z tym pytaniem nie zwraca się do Państwowej Inspekcji Radiowej.
Ja ze swojej strony nie troszcząc się o Sejm i zdrowie jego mandatariuszy przez analogię do Polski zamieszczam na prośbę skierowaną do mnie cykl publikacji wraz z wprowadzeniem dotyczących demontażu Jugosławii jako Państwa.Powodem jest dążenie sił określanych mianem Teorii Spiskowych do cxałkowitej kolonizacji Polski.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/