StopZET: Zapytanie ws. cyber-ataków

Do komisji senackiej

   Toruń  dn. 25-01 -2022r.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                     

Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom

Bernarda Zofia Filipiak

ul. Słowackiego 23A/25 m 15, 87-100 Toruń

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniący Nadzwyczajnej Komisji Senackiej

Pan Marcin Bosacki

ul. Wiejska 6 /8

00-902 Warszawa

                                                  Szanowny Panie Przewodniczący    

      w ślad za wczorajszym e-malem wysłanym do  Przewodniczączego   Nadzwyczajnej Komisji Senackiej wysłanym na adres mailowy [email protected] , wysyłam ponownie nasze pismo w formie papierowej na adres Senatu RP.

Członkowie naszego Stowarzyszenia STOPZET (STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom) znają doskonale metody inwigilacji cybernetycznej, gdyż doświadczają różnego rodzaju ataków z różnych rodzajów broni związanej z nowymi technologiami., nie tylko  ataków  z broni cybernetycznych, ale i psychotronicznych, a także z broni energii skierowanej.

W zw, z tym mamy pytanie , czy będziemy mieć możliwość   przedstawienia swojego stanowiska  na tej Komisji, jako grupa osób doświadczanych od wielu już lat, różnymi metodami inwigilacji  i prześladowań elektronicznych ? .

Należy tutaj nadmienić, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, że  programy typu Pegasus nie  są stosowane tylko na osobach publicznych  ale na ‘zwykłych’ osobach także i to w bardzo dużej skali na populacji polskiej .

“Zwykłych ” w sensie pewnych predyspozycji, możliwości czy charakterystycznych profili osobowościowych szczególnie,  wykorzystywanych jako króliki doświadczalne dla wprowadzenia masowo programów totalnej inwigilacji.

Wynika to z danych, jakie prowadzimy na własny użytek. Potwierdzone zresztą nawet przez samych funkcjonariuszy na infolinii 997 na Komisariacie Warszawa Śródmieście :

https://www.youtube.com/watch?v=bF-V-a73i_A&t=16s

Zakwalifikowanie nas jako podejrzanych, czy może nawet przestępców. Daje to różnego rodzaju służbom możliwość eksperymentowania, torturowania , ale i zabijania  i jak się okazuje całkowitą bezkarność ! Jest to pogwałceniem naszych podstawowych praw i godności, a rząd i poszczególne ministerstwa w tej sprawie nadal milczą. Milczą też posłowie i senatorowie.

Nasze zgłoszenia do PG, KGP, rządu , pozostają bez realnego odzewu.

Jak długo jeszcze będzie na to przyzwolenie ?

Od 7lat działamy w sferze publicznej jako Stowarzyszenie poszerzające świadomość ludzi w kwestii totalnej inwigilacji także za pomocą RNM (Remote-Neural-Monitoring   ) czyli czytania myśli na odległość w czasie rzeczywistym . Przejmowanie  maili, smsów, przekierowywanie nr telefonów jest na porządku dziennym, wykorzystywanie aplikacji EEG do skanowania fal mózgowych,wysyłanie głosów wprost do czaszki (v2k)   itp…

Dla potwierdzenia   art. z Newsweeka z 2016r. , w którym autor opisał wówczas nasze objawy a dzisiaj opisują je wszystkie portale internetowe jako tajemniczą chorobę pod nazwą syndromu hawańskiego, które to objawy są tożsame z naszymi objawami, ale nikt nie może ustalić pochodzenia tej ‘choroby,’ na którą skarżą się amerykańscy dyplomaci i żołnierze ?.

Nie jest to normalna sytuacja, pokazująca, jak to służby na całym świecie tuszują największy proceder ludobójstwa od dekad . ….

https://www.newsweek.pl/polska/ofiary-broni-elektromagnetycznej-pisza-do-ministerstwa-sprawiedliwosci/eq65vj9?fbclid=IwAR0ncMl_rGKMqB0anf_fpoy1yIbulJKveBfvFE5VPrtZqT6ujboxCDbo1KI

W roku 2020 cyber tortury zostały potwierdzone na szczeblu międzynarodowym (ONZ ), po tysiącach zgłoszeń osób podglądanych i podsłuchiwanych oraz obrabianych psychotronicznie na całym świecie.

Stowarzyszenie STOPZET też zgłaszało swoich poszkodowanych, także w roku ubiegłym w zw. z zapytaniem wysokiego Komisarza do spraw tortur prof. Nilsa Melzera , jakiego rodzaju prawa są łamane lokalnie, ale i jakich praw międzynarodowych nie przestrzega dany kraj ? :

https://thelegalcoop.wordpress.com/2020/03/03/breakthrough-cyber-torture-united-nations-expert-report/?fbclid=IwAR2uzHRQ08uGk16C7oi_kThBBTZKysWTqFDLnb4DWrkcUgtPsYG-BMVsNIY

Inne kraje (Chile)  już wprowadzają stosowne zapisy w konstytucji dotyczące Neuro Prawa, a u nas wszystko nadal zamiata się pod dywan, Ustawa, która definiuje tożsamość umysłową jako niepodlegającą manipulacji i jej ochronę przed dyskryminacją w zw. z olbrzymim postępem technologicznym jest najważniejszą obecnie Ustawą normującą Prawa Człowieka na świecie. :

https://www.jurist.org/news/2021/10/chile-becomes-first-country-to-pass-neuro-rights-law/?fbclid=IwAR1f6WhyYl0m0AjnyzL7h1wHue8KTpGMtWtDpANc5fAZDBlR1LR-c2HCrfQ

My jako Targeted individual, grupa poddawana testom i eksperymentom, mamy przez 24 godz na dobę inwigilowane telefony i komputery , zhakowane są systemy w urządzeniach , podsłuchiwane rozmowy, czytanie smsów , modyfikowanie treści e-maili oraz przekierowywanie ich do innych adresatów , wykradanie danych i dowodów na zaistniałe przestępstwa, przekierowywanie połączeń z list kontaktowych w telefonie do nieznanych osób, usuwanie kontaktów z list kontaktowych itp. Konsekwencją jest manipulacja życiem targeta oraz zachowaniami w jego otoczeniu .

Dr Łukasz Olejnik ,niezależny badacz i doradca cyberbezpieczeństwa i prywatności ( research associate Center for Technology and Global Affairs Uniwersytetu Oxford,) wyjaśnia, że „z podstawy specyfiki działania systemu może wynikać, że nie stosuje się go do inwigilacji masowej, a raczej ukierunkowanej”. Dodaje : „stosowanie takich systemów na skalę masową mogłoby zwiększać ryzyko ich wykrycia, a nawet pewnych elementów ich działania. Dlatego najrozsądniej przyjąć, że stosuje się go raczej wobec wybranych celów.” :

https://natemat.pl/282945,jak-dziala-i-do-czego-ma-dostep-system-pegasus-ekspert-tlumaczy

W zw. z powyższym Stowarzyszenie STOPZET chciałoby móc przedstawić swój problem, gdyż Pegasus stanowi jeden z elementów prześladowania nas , jako wybranych celów, i to bardzo istotny element, gdyż wszystkie funkcje Pegasusa nie są nigdzie publikowane i nie są znane do końca, gdyż jest on cały czas rozbudowywany i udoskonalany.

Więcej informacji na naszej stronie stopzet.org

Z poważaniem

Bernarda Zofia Filipiak

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/