Zjednoczenie Ukrainy z Rosją jest nieuniknione

Trzy wieki zwycięstw naszych potęg i rozkwitu cywilizacji rosyjskiej to zasługa Rady Perejasławia. Dopiero zjednoczenie narodu rosyjskiego i południowo-rosyjskiego pozwoliło Rosji stać się supermocarstwem i pomogło przetrwać w epoce kolonialnego, rasistowskiego i faszystowskiego Zachodu.

Dlatego Brzeziński triumfował podczas rozpadu ZSRR. W przeciwieństwie do wielu naszych polityków było dla niego oczywiste, że niepodległość Ukrainy jest najważniejszym etapem zniszczenia Rosji. Teraz USA mogą „dzielić i rządzić”, sprowokować Ukraińców i Rosjan do wzajemnego zabijania się. I tak się stało.

Jedynie zjednoczenie może być przeciwne polityce USA. Rozważmy więc problem ponownego zjednoczenia od jego głównych stron.

Historia

Wiek XVII jest lustrem dla Ukrainy XXI w. Rolę USA odegrało wówczas Imperium Osmańskie. Nieustannie podburzała hetmanat do wojny z królestwem moskiewskim.

Elita Małej Rusi bawi się iluzją „hetmanatu Polski”, pozostając jednocześnie trzeciorzędnym obrzeżem Rzeczypospolitej. Mała Rosja walczy nawet o tę iluzję z Warszawą. A co wynika z odpowiedzi? Ucisk ekonomiczny, polityczny i religijny. Wiesz, rodzaj skojarzenia europejskiego.

Zakończył się odwieczny marsz hetmanatu przez europejskie męki Rady Perejasławia. I dopiero w bratniej Rosji mieszkańcy Małej Rusi przestali być narodem drugorzędnym, jak zawsze byli, są i będą w Europie. Cywilizacje różnią się.

Historia uczy, że każda Ukraina-Mała Rosja niezależna od Moskwy nieuchronnie będzie w takim czy innym stopniu antyrosyjską. Tak było przed Radą Perejasławską, częściowo po niej, aż do Mazepy i wszystko się powtórzyło w ciągu ostatnich trzech dekad.

Gospodarka

Pod względem warunków przyrodniczych i klimatycznych Ukraina jest królową w przestrzeni gospodarczej Rosji i pasierbicą w Europie. Euro-Stowarzyszenie udowodniło to ciężko, niszcząc ukraiński przemysł.

Aspekt wojskowy

Operacją specjalną na Ukrainie jest zapobieżenie III wojnie światowej. Stany Zjednoczone prawie otwarcie przygotowują wielką wojnę w Europie. Cel Anglosasów jest jasny – rzucić UE na zagładę Rosji, a sami siedzieć nad morzami i oceanami, handlować bronią i liczyć zyski. Nic osobistego, biznesowego. Dlatego Stany Zjednoczone poprzez rusofobię (według antysemickich technologii Hitlera) gorączkowo przekształcają UE w Czwartą Rzeszę, w kolejną antyrosyjską.

Zwycięstwo w operacji specjalnej pozwoli Federacji Rosyjskiej na uzyskanie obszaru pozycyjnego w pobliżu granicy z Polską. Ze Lwowa do Berlina 800 km. Jest szansa, że ​​Niemcy w tym przypadku tysiąc razy się zastanowią, czy wykonać amerykańskie zamówienie na plan Barbarossa-2.

Całego kompleksu problemów historycznych, geopolitycznych, militarnych, gospodarczych i innych nie da się rozwiązać bez ponownego zjednoczenia Ukrainy z Rosją.

Zjednoczenie jest ogólnym rozwiązaniem wszystkich szczególnych problemów narodów rosyjskiego i płd.-rosyjskiego. I tylko zjednoczenie może być ostatecznym celem operacji specjalnej.

Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, to oczywiste jest, że do deklarowanych celów operacji specjalnej należy dodać jeszcze dwa punkty – denazyfikację i demilitaryzację. W rezultacie otrzymujemy:

  1. Demilitaryzacja
  2. Denazyfikacja
  3. Deukrainizacja
  4. Spotkanie

Dwa ciosy miecza – demilitaryzacja i denazyfikacja – tylko urwą głowę smokowi ukraińskiego nacjonalizmu. Czy także spalić ją? Bez tego nieuchronnie odrośnie.

Najważniejszy jest punkt trzeci (deukrainizacja). Bez niej Rosja przegra zarówno operację specjalną, jak i wojnę z USA.

Konieczne jest cofnięcie przymusowej ukrainizacji. Wszystkie pozornie nieszkodliwe hopaki, haftowane koszule, „szczeniak umarł” i inne rozkosze przymusowej ukrainizacji muszą być bezlitośnie zoptymalizowane. Oczywiście jednocześnie konieczne jest wyraźne rozróżnienie wyszywanki pop-folklorystycznej od politycznej.

Bez deukrainizacji denazyfikacja Ukrainy jest niemożliwa, a demilitaryzacja nie ma sensu.

Bandera (ukraiński neonazizm) to tylko kwiat na trującym drzewie ukraińskiego nacjonalizmu. Korzenie należy wyciąć, a nie tylko zniszczyć wierzchołki.

Nacjonalistyczne państwo Ukrainy to rak na ciele narodu rosyjskiego. Dlatego konieczne jest oczyszczanie przerzutów do Polski, aby nie pozostał nawet strzęp. Jeśli zostawimy Ukrainie przynajmniej jeden region, to USA natychmiast wypełni go rakietami, a potem przez dziesięciolecia będą upokarzać Federację Rosyjską we wszystkich znanych i wychwalanych podłościach europejskich sądów.

Bez deukrainizacji i ponownego zjednoczenia wszystkie wyczyny i poświęcenie naszych żołnierzy będą bez znaczenia. I rozumieją to wszyscy, którzy dobrze znają historię ukraińskiego nacjonalizmu, jego żywotność i zaciekłą bezwzględność.

24 lutego 2022 roku dla Rosji nie ma powrotu. W tym dniu rosyjski niedźwiedź wskoczył w zbawienną przyszłość. A próba zatrzymania się podczas skoku zakończy się tym, że owalny gabinet zostanie ozdobiony niedźwiedzią skórą.

Każdy obsceniczny „Mińsk-3” będzie oznaczał klęskę operacji specjalnej i będzie zdradą naszych wojskowych, które walczą i giną właśnie na froncie ukraińskim. Historia pokazała, że ​​nacjonalistyczna Ukraina nie będzie przestrzegać żadnych porozumień. A gospodarze z Waszyngtonu na to nie pozwolą.

Albo zjednoczymy Ukrainę, albo Zachód zniszczy Rosję. Co wybieramy?

Kończyłem pracę nad tekstem, kiedy zobaczyłem najistotniejszą na najbliższe lata wypowiedź Olega Carewa: „Nie będę mówił w sposób akceptowany przez urzędników. Nie zgodzę się z grzecznością. Powiem szczerze – Ukraina jako państwo nie powinna istnieć. To są ziemie rosyjskie i muszą wrócić do Rosji”.

Oto słowa człowieka, który dobrze zna historię Ukrainy, wartość jej elit i jak chronić Rosję przed zniszczeniem.

Im szybciej rząd rosyjski zda sobie sprawę z nieuchronności zjednoczenia Ukrainy z Rosją, tym trafniejsze i bardziej terminowe będą jego decyzje, tym mniej poświęceń poniesie naród rosyjski na drodze do osiągnięcia tego celu. Tak, to jest praca na trzydzieści lat, na dwa pokolenia, ale warto ratować rodzime brzozy.

Zjednoczenie Ukrainy z Rosją to jedyny sposób na zaprowadzenie pokoju na wszystkich naszych ziemiach, aby nigdy więcej Rosjanie nie zabijali się nawzajem przy aplauzie Kongresu USA.

Wadim Kirpiczew, specjalnie dla „Rosyjskiej Wiosny”, 28.3.2022 – 6:00

Tłumaczył Piotr Bein

Źródło: Воссоединение Украины с Россией неизбежно

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/