[en, pl] CAUTION FAKE!!! Cov-vax are chemical, not bio-weapon / UWAGA FEJK!!! Covido-szpryce to chemio- a nie bio-broń

Forwarded Message —–From: Diana Wojtkowiak <[email protected]> To: Piotr Bein Sent: Tuesday, August 30, 2022 Subject: Re: Rewelacja

Nie widzę żadnych perełek w tym filmiku, żadnych wyników pomiarów, żadnych rzeczy którymi chciałabym podzielić się z innymi albo sama chciałabym wykorzystać. Teza że wirus i białko spike nie istnieje jest z sufitu. Tak jakby stworzenie modyfikowanego wirusa, z jakąś nową cechą, stanowiło jakikolwiek problem inny, niż etyczny. Sama bym miała parę pomysłów. Słownictwo i przekaz informacji jest rodem z podręczników dla studentów, nie z pozycji naukowca. No i błędy merytoryczne dotyczące właściwości grafenu. Zwykłe toksyny metaliczne w szczepionce? Przecież własnoręcznie badałam potężną stymulację prionów i przenoszenie tej stymulacji na inne osoby w postaci przyklejania łyżek do zupy. Muszą być aktywatory specyficzne. Wiadomo z publikacji, że oprócz grafenu robi to kilka sekwencji RNA ze szczepionki wiążących się specyficznie do prionów. Wygląda na to, że koleżanka Poornima Wagh chce szybko zrobić karierę celebrytki.

////////

I don’t see any gems in this video, no measurement results, no things that I would like to share with others or I would like to use myself. The idea that the virus and the spike protein do not exist is from the ceiling. As if creating a modified virus, with some new trait, was any problem other than an ethical one. I would have some ideas myself. The vocabulary and information transfer comes straight from student textbooks, not from the position of a scientist. And factual errors regarding the properties of graphene. Common metallic toxins in the vaccine? After all, I personally studied the powerful stimulation of prions and the transfer of this stimulation to other people in the form of spoons sticking to the body. It requires specific activators. It is known from the publications that, in addition to graphene, several vaccine RNA sequences bind specifically to prions. It seems that Poornima Wagh wants to quickly make a celebrity career.

…………..

An International Group of Scientists Find Twelve Brands of Covid Injections Contain Hydrogel and Reduced Graphene Oxide

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/