Do Prezydenta RP: List otwarty pokrzywdzonego w ukrywanej aferze

Jan Jączek <jan.jaczek@gmail.com>

To:Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,Prokuratura Europejska,Prokurator Krajowy RP,Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN,Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiejand 1 more…Cc:Telewizja Polska SA,Telewizja Polska,Telewizja Polska,Telewizja Polska Magazyn Ekspresu Reporterów,Telewizja Polskaand 12 more…

Feb 12 at 11:30 a.m.

List otwarty pokrzywdzonego w ukrywanej aferze
do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

Działając w interesie publicznym i w imieniu własnym,w całości popieram PETYCJĘ i wnioski Stowarzyszenia “Pokrzywdzeni przez Wymiar (nie) Sprawiedliwości”z dnia 17 stycznia 2023 r., zaadresowaną do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, podaję link:
https://www.petycjeonline.com/c/47407866/A938WM

Jak obecnie funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce,pod “nadzorem” ministra (NIE)sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro,polecam obejrzeć film na YouTube, Pana Sylwestra Latkowskiego “Wszystkie chwyty dozwolone”, podaję link:
https://www.youtube.com/watch?v=fzBji9lI_Hk
“Kina zostały zastraszone. Nie można było emitować filmu nt. afery GetBack | TV Republika”, podaję link:
https://www.youtube.com/watch?v=C0b0J2c2LZ0
Nadto, załączam poniżej artykuł autorstwa DZIENNIKARZY  Pana Mateusza Ratajczaka i Pana Patryka Słowika, którzy MIELI ODWAGĘ UJAWNIĆ KOLEJNĄ AFERĘ (tak zwanego) Getin Noble Banku SA,patrz: Spór o miliony. Klienci Getin Noble Bank żądają zwrotu pieniędzy i kierują sprawę do UOKiK”, podaję link:
https://www.money.pl/pieniadze/spor-o-miliony-klienci-getin-noble-bank-zadaja-zwrotu-pieniedzy-i-kieruja-sprawe-do-uokik-6854141604592192a.html

“700 mln zł wyparowało. I zaczyna się szukanie winnych”, podaję link:
https://www.money.pl/gospodarka/700-mln-zl-wyparowalo-i-zaczyna-sie-szukanie-winnych-6857273481116224a.html

Wobec powyższego, Rzeczpospolita Polska NIE JEST demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa, funkcjonariusze nie przestrzegają prawa. Organy ścigania i sądy są polityczne, państwo nie funkcjonuje w tym zakresie. Przykłady:Dnia 30 września 2021 r. GRUPA POKRZYWDZONYCH przez organy ścigania, sądy oraz bezczynność i zaniechania ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro i jego bezkarnej koterii, złożyła GRUPOWĄ PETYCJĘ do Marszałka Sejmu RP – patrz: załącznik 1. Do dziś powyższa PETYCJA nie została merytorycznie rozpoznana przez właściwe władze krajowe.
Na podstawie art. 304 paragraf 1 KPK KOLEJNY RAZ zawiadamiam,  że mojej mamie Michalinie Jączek ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA bezprawnie zrobiła 40 (czterdzieści) milionów złotych zadłużenia na rzecz Getin Noble Banku SA. Następnie przy pomocy pozbawionych cech ludzkich funkcjonariuszy, w tym komornika sądowego, ta PRZESTĘPCZA GRUPA BEZPRAWNIE OGRABIAŁA moją mamę Michalinę Jączek z Jej środków pieniężnych (w tym emerytury), zadając Jej ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu a następnie śmierci.Podkreślić należy, że moja mama była kombatantką, odznaczoną przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego,przeżyła zesłanie na Sybir i szykany NKWD, natomiast na śmierć zamęczyli Ją dyspozycyjni i odczłowieczeni funkcjonariusze, reprezentujący (obecnie tak zwany) wymiar sprawiedliwości w Polsce, będący na “służbie” miliardera Leszka Czarneckiego, głównego beneficjenta tej afery.Ewenement na skalę światową,to niewykonanie do dziś –  12 lutego 2023 rokupostanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 (wydanego ponad 10 lat temu) – patrz: załącznik 2 oraz wielu innych postanowień Sądów KORZYSTNYCH DLA MNIE. Zgodnie z prawem – ustawami (tak zwani) “prokuratorzy” — “nadzorowani” przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, mieli OBOWIĄZEK niezwłocznie wykonać postanowienia Sądów, których NIE WYKONALI – aż przez okres ponad dziesięciu lat, ale również NIE WYKONUJĄ OBECNYCH – patrz: postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 lipca 2022 r. – załącznik 3.
Ewenement na skalę światową,to wydanie 10 lutego 2023 r. przez tak zwany Sąd Okręgowy w Katowicach – w składzie:Lucyna Wójcik-Cupioł, Zofia Kucharska i Gabriela Musialik-Dudzińska,postanowienia o odrzuceniu mojej skargina przewlekłość postępowania prokuratorskiego, trwającego już ponad 14 lat (…) – patrz: załącznik 4, cytuję:
“Skarga pokrzywdzonego w ukrywanej aferze finansowej na bezczynność, zaniechania i przewlekłość Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach w sprawie o sygn. akt PR 3 Ds. 268.2021 („nadzorowanej” przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach), dotyczącej UKRYWANIA PRZEZ PONAD 14 LAT GIGANTYCZNEJ AFERY, przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej, za przyzwoleniem i przy poplecznictwie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro”

Postanowienie wydane przez powyższych ZBRODNIARZY SĄDOWYCH, którzy w uzasadnieniu podali prymitywne kłamstwa, nadto dopuścili się skrajnej manipulacji, oszustw procesowych, etc.,obiecano mi doręczyć w najbliższym czasie. Po otrzymaniu tego “postanowienia”
szczegółowo odniosę się do tych niedorzeczności i absurdów,
gdzie po 14 latach mojej walki z MAFIĄ prokuratorską,
odrzucono mi niniejszą skargę na przewlekłość “postępowania” prokuratorskiego (…).

Podkreślam, że zgodnie z procedurą karną niniejszą skargę powinien rozpoznawać Sąd Apelacyjny,a NIE Sąd Okręgowy w Katowicach i mam nawet takie postanowienie wydane przez (tak zwany) Sąd Okręgowy w Katowicach – patrz: załącznik 5, poniżej postanowienie Sądu z dnia 8 listopada 2017 r.
Z uwagi na powyższe, ŻĄDAM i WNIOSKUJĘ,  by na podstawie art. 19 paragraf 4 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, wszczął śledztwo przeciwko ZBRODNIARZOM, którzy doprowadzili moją mamę Michalinę Jączek do śmierci, to jest o czyn z art. 7 paragraf 2 KK (patrz: definicja ZBRODNI)  w związku z art. 156 paragraf 3 KK i inne czyny karalne. Natomiast wobec mnie ZBRODNIARZE w togach prokuratorskich i w togach sędziowskich – patrz: załączniki 1 do 9, bezprawnie zrujnowali mi zdrowie i życie,  to jest o czyn karalny z art. 156 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Karnego i inne. Dodać należy, że w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt  II AKo 162/21, wskazane są czyny karalne z art. 286 paragraf 1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 paragraf 1 Kodeksu Karnego, z premedytacją POPEŁNIONE PRZEZ ZBRODNIARZY zatrudnionych w charakterze prokuratorów i sędziów, na moją szkodę.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, a także to, że jestem spadkobiercą kombatanta śp. Michaliny Jączek, którą ZBRODNIARZE ZAMĘCZYLI NA ŚMIERĆ, pozostający do dziś bezkarni, a reprezentujący wymiar sprawiedliwości w Polsce, jak również to, że za Jej życia NIE ZAPEWNIONO ani skutecznego śledztwa, ani rzetelnego procesu, a wobec mnie przez ponad 14 LAT STOSUJĄ TERROR PSYCHICZNY, w tym usiłowanie zabójstwa, WNIOSKUJĘ i PROSZĘ, by zgodnie z procedurą – przepisami prawa przeprowadzić postępowanie mediacyjne pomiędzy pokrzywdzonym w aferze  Janem Jączek a Skarbem Państwa (…), celem zakończenia mojego cierpienia i psychicznej udręki trwającej ponad 14 lat.

Reasumując powyższe, uprzejmie proszę dziennikarzy i ludzi dobrej woli o rozpowszechnianie w mediach i w internecie powyżej OPISANEJ MOJEJ GEHENNY, trwającej już ponad 14 lat, bezprawnie zadawanej mi przez psychopatycznych kłamców i oszustów, reprezentujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, za przyzwoleniem “prokuratora generalnego” Zbigniewa Ziobro.
Oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie fakty polegają na prawdzie oraz rezygnuję z praw do ochrony danych dotyczących mojej prywatności w opisanej sprawie.

Pozostaję z wyrazami szacunku, Jan Jączek

Niniejsze pismo wysyłam do wiadomości:

Prezes Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN,
Prokurator Krajowy, I Zastępca Prokuratora Generalnego RP,
Urząd Prokuratorii Generalnej RP,
Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, 
sygn. akt III C 1236/22,
 
oraz dziennikarzy i ludzi dobrej woli

z PROŚBĄ O PODJĘCIE SKUTECZNYCH działań w opisanej sprawie

Download all attachments as a zip file

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/