Teresa Garland: Usunąć sędziów w naturalnej obronie narodu!

Temat:USUNIĘCIE SĘDZIÓW NATURALNYM PRAWEM NARODU POLSKIEGO DO OBRONY KONIECZNEJ!
Data:Sun, 12 Feb 2023 10:45:07 +0100
Nadawca:biuro@prezydentelektorski.pl

Proszę masowo podawać dalej!

ze strony: https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2023/02/10/usuniecie-sedziow-naturalnym-prawem-narodu-polskiego-do-obrony-koniecznej/

Przesłanie wideo tu:

https://www.facebook.com/100089978169996/videos/652222770042217/

link do pobrania filmu pt.” Teresa Garland – usunięcie sędziów Naturalnym Prawem Narodu Polskiego do obrony koniecznej”
https://mega.nz/file/J7hERBDS#vHIcqIHafUOIrrvRmeI-RRmyyo25xxHmS_lqfd3deAI

https://www.cda.pl/video/132670954d

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

w trybie PRO publico bono – non profit

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND, tel. 737858272,  www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D393 2023 02 10                                                                                                                dnia 10 II 2023r

USUNIĘCIE SĘDZIÓW

NATURALNYM PRAWEM NARODU POLSKIEGO

DO OBRONY KONIECZNEJ

To działania sędziów de facto pchają Polskę do wojny z Rosją i umożliwiają wprowadzenie w Polsce totalitarnego rządu  Światowego – NWO!

Na wstępie przytaczam jakże wymowny fragment z książki księdza Michała Poradowskiego pt.”Katolickie państwo Narodu Polskiego” str.48: „My, niestety, nie mieliśmy możności wykształcenia sobie pojęcia Państwa jako domu rodziny-narodu. Przeciwnie, przez całą swoją historię Polska była zawsze jak karczma zajezdna na rozstajnych drogach stojąca z otwartymi drzwiami w samym centrum Europy, do której każdy podróżny zajeżdżał i każdy opryszek do niej zaglądał. Proszonych, a więcej jeszcze nieproszonych gości nigdy w niej nie brakowało. Nie czuliśmy się w tej karczmie dobrze, bo nikt kto ma rodzinę nie czuje się dobrze w zajeździe, lecz tylko w swym rodzinnym domu. W karczmie, czy w hotelu czują się dobrze podróżujący, lub ci, którzy nie mają własnego domu rodzinnego, a zwłaszcza ci, którzy nie są osiadli i żyją jak koczownicy. W polskiej karczmie czuł się dobrze tylko polski Żyd (czyli Żyd urodzony w Polsce).” Koniec cytatu.

Przedstawiam moje rozważania na temat tego co jest prawdziwą przyczyną pchania Polski do wojny z Rosją i wdrażania w Polsce Nowego Porządku Świata i jak z tego wyjść?

Na wstępie warto zadać sobie dwa podstawowe pytania:

1.Dlaczego wbrew logice, wbrew naszym interesom państwowym i wbrew dobru naszego Narodu Polskiego wpycha się nas w wojnę z Rosją i w kierunku Nowego Porządku Świata? Moja odpowiedź: Bo rządzący Polską realizują politykę biologicznego eliminowania Polaków jako Narodu, by ostatecznie pozostała resztkę Polaków zniewolić i by oddać nasze terytorium Polski pod nadzór kaście – która będzie nami rządzić w ramach Nowego Porządku Świata – co już się dzieje. Już są przymiarki do wprowadzenia w Polsce systemu zniewolenia Polaków za pomocą tzw. dochodu gwarantowanego – co oczywiście powinno być normą w humanitarnym państwie cywilizowanym – biorąc pod uwagę fakt postępującego rozwoju technologicznego produkcji i fakt że nie dla wszystkich będzie praca. Problem jednak polega na tym, że ten dochód gwarantowany będzie wypłacany nie w gotówce lecz w formie bezgotówkowej tj. w systemie elektronicznym i w każdej chwili każdy, kto nie zgadza się z polityką rządu i protestuje, może zostać od tego dochodu gwarantowanego odcięty żeby skazać takiego człowieka na śmierć cywilną i głodową. Jest to odebranie człowiekowi jego człowieczeństwa. Jest to de facto zagłada człowieka. Już zbudowane są obozy dla ludzi nie godzących się na taki stan. Oczywiście tymi, którzy będą wysyłać opozycjonistów do takich obozów będą przede wszystkim stojący na straży władzy Nowego Porządku Świata są sędziowie i psychiatrzy.

2.Jak to się stało że ze strony tzw. polskich rządów scenariusz zniewolenia Narodu Polskiego jest możliwy?

Otóż moim zdaniem są dwie przyczyny: Jedna to przyczyna zewnętrzna a druga to przyczyna wewnętrzna.

Przyczyną zewnętrzną jest ukryta choć już widoczna ekspansja zarządzającej światem kliki –  wywodzącej się głównie z międzynarodowych Żydów, którzy przy użyciu łapówkarstwa finansowego i korporacyjnego  prawa morza, zniewalają rządy państw narodowych, służby mundurowe i ludzi oraz wprowadzają totalitaryzm i absolutyzm przy pomocy siłowej ze strony wojsk amerykańskich i zastraszanych przez nich państw-członków NATO – w tym Polski. Ten zagraniczny międzynarodowy ośrodek psychopatycznej władzy, chce posiąść władzę nad całym światem,  chce posiąść zasoby naturalne całego świata oraz chcą oni władać ludźmi całego świata. Jest to trend globalistyczny, który dąży do jednego rządu światowego i jednego państwa światowego zarządzanego za pomocą przemocy prawnej, psychiatrii, za pomocą gwałtu na ludziach przez siły służb mundurowych państw. W takim nadchodzącym systemie zapomnijmy o Prawach Człowieka – nie będą one respektowane –  bo człowiek będzie tylko niewolnikiem.  Prezydent USA Biden właśnie poinformował że wprowadza w Ameryce państwowy czytaj globalny komunizm pod nazwą kapitalizmu demokratycznego…. Polska jak wiemy idzie śladami USA… więc marny nasz los jeśli nie uda nam się tego szaleństwa zatrzymać.

Wojna Żydo-Amerykanów z Rosją jest tylko kolejnym etapem do uzyskania władzy nad całym światem, więc to jest przyczyna pierwsza dla której jesteśmy pchani do wojny z Rosją.

Drugą przyczyną – wewnętrzną – z powodu której jesteśmy pchani do wojny z Rosją jest to, że Naród Polski de facto  nie ma własnego rządu – nie mamy rządu który by nas reprezentował, który by o nas dbał i który by realizował nasze polskie interesy narodowe i który by stał na straży Naturalnych Praw Człowieka i biologicznego przetrwania Narodu Polskiego. Jest tak dlatego, że całością państwa polskiego i całością polityki polskiej, rządzą w Polsce od dziesięcioleci de facto sędziowie – będący często na usługach tajnych, obcych i wrogich Polakom służb.

To sędziowie przyzwalają na nielegalne rządy w Polsce, bo to na podstawie ich akceptacji tj. na podstawie Uchwał kończących każde wybory w Polsce, powoływane są kolejne antypolskie i antyludzkie władze w Polsce. Kodeks Wyborczy na podstawie którego wybiera się ludzi do sejmu, senatu, na urząd Prezydenta RP, jest niezgodny z Konstytucją. Dodatkowo, każde kolejne wybory w Polsce są sfałszowane. Dowodem na to są wielotysięczne protesty wyborcze – całkowicie ignorowane przez nadzorujących wybory sędziów, którzy nigdy nie anulowali ani nie podważyli, niezgodnych z Konstytucją każdych wyborów w Polsce.

De facto w Polsce ponad 99 procent Polaków nie ma prawa do indywidualnego kandydowania na posłów – o czym Polacy nawet nie wiedzą. Cóż to więc jest za demokracja?

Polskie patriotyczne elity polityczne, są cały czas od dziesięcioleci eliminowane ze sceny politycznej w Polsce przez sędziów, którzy niesłusznie wysyłają mądrych Polaków-Patriotów do więzień i psychiatryków, oraz skazują ich na podstawie niesprawiedliwych wyroków sądowych, po to by rdzenni, prawdziwi Polacy nie mogli kandydować w żadnych wyborach. To sędziowie zablokowali Polakom i nadal blokują Polakom dostępu do władzy. Nie można mieć też wątpliwości, że jeśli prześledzimy pochodzenie etniczne sędziów w Polsce, to okaże się ze przeważająca większość z nich to Żydzi bądź pochodzenia żydowskiego. To są zatem nasi prawdziwi okupanci. Czas ujawnić zasłonę dymną sędziowskiego podstępu, oszustwa i zła!

Potwierdzeniem tej sędziowsko-żydowskiej okupacji Narodu Polskiego, niech będzie niezaprzeczalny fakt, milionów Polaków wyniszczonych psychicznie, finansowo, moralnie, duchowo i biologicznie przez sędziów – za pomcą niesprawiedliwych, niesłusznych wyroków sądowych, wysyłania ludzi do psychiatryków, oddzielania ojców od dzieci, odbierania rodzicom dzieci, rujnowania swoimi wyrokami polskich przedsiębiorców. Rynek gospodarczy w Polsce czyli utrzymywanie Polaków w biedzie, są nadzorowane i pilnowane przez sędziów. To co dzieje się na rynku w Polsce odzwierciedla przede wszystkim decyzje sędziów. To oni – wydając swoje wyroki, de facto decydują jak ma wyglądać rynek gospodarczy w Polsce i komu powinien służyć. To dzięki ich wyrokom sądowym, Polak nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej bo rynek w Polsce został zmonopolizowany i przekazany korporacjom.

Dodam jeszcze rzecz najważniejszą – ci rządzący de facto Polską sędziowie, nie uznają Naturalnych Praw Człowieka, ani polskiej Konstytucji, jako najwyższego Prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie uznają przynależnych nam Polakom Zasad Cywilizacji Łacińskiej. Naturalne Prawa Człowieka sa w polskich sądach bezwględnie i bezkarnie łamane. 

Dlatego na podstawie Prawa Narodów – w tym Prawa Naturalnego Członków Narodu Polskiego do Życia – działając w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności – Naród Polski musi pilnie usunąć wszystkich sędziów ze swoich stanowisk. Dalsze trwanie sędziowskich zbrodniarzy na stanowiskach sędziów w Polsce, grozi całkowitą eksterminacją Narodu Polskiego – zgodnie z tzw. „prawem”.

Sędziowie w Polsce, stanowią pierwsze i najważniejsze zagrożenie dla biologicznego bytu całego Narodu Polskiego – oraz stanowią zagrożenie dla dalszego istnienia państwa polskiego, które to państwo kasują za każdym razem swoimi wyrokami, niezgodnymi z Konstytucją, niezgodnymi z Prawami Naturalnymi Człowieka, niezgodnymi z Prawami Suwerena państwa polskiego – czyli niezgodnymi ze wszystkimi prawami przynależnymi Narodowi Polskiemu.

To zbrodnicze działania sędziów w Polsce, doprowadziły Polskę na skraj biologicznego wyniszczenia ludności polskiej i do nędzy. Wszystko z powodu łamania podstawowych, Naturalnych Praw Człowieka w polskich sądach, które jako pierwsze swoimi wyrokami powinny były ochronić Naród Polski przed wdrożeniem w Polsce międzynarodowego wyniszczenia i zniewolenia człowieka.

Jak pokazały fakty – sędziowie w Polsce – to zbrodnicza kasta ludzi – którzy na dodatek nie przynależą do naszej cywilizacji łacińskiej – osądza nas de facto sekta – pogańska mniejszość narodowa. Dlatego w celu zapobieżenia wojnie Polski z Rosją i w celu zapobieżenia wprowadzenia w Polsce NWO, należy w trybie pilnym, usunąć wszystkich sędziów ze swoich stanowisk, bo blokują oni de facto jakąkolwiek zmianę rządów w Polsce i blokują de facto zmianę kierunku zabójczej polityki międzynarodowej Polski. W stanie aktualnym, jeśli którykolwiek z polityków w Polsce, zdecydowałby się na zmianę tego zbrodniczego dla naszego Narodu Polskiego kierunku politycznego, to zostanie taki polityk natychmiast zaatakowany przez strażników NWO czyli przez prokuraturę i przez sędziów! Dlatego nam – Polakom – nie pozostaje nic innego jak usunąć sędziowski korzeń zła – jeśli chcemy przeżyć biologicznie jako Naród Polski i jako polskie państwo narodowe.

Biorąc pod uwagę potężne szkody wyrządzone Narodowi Polskiemu i państwu polskiemu  przez sędziów, wszyscy sędziowie w Polsce muszą zostać w trybie pilnym usunięci ze swoich stanowisk! Tak jak zrobiono to w Niemczech Wschodnich po upadku muru berlińskiego. Niemcy wtedy stwierdzili, że sędziowie z Niemiec Wschodnich  nie nadają się mentalnie ani moralnie do osądzania w demokratycznym państwie prawa!

Liczę że Żołnierze Polski Podziemnej wykonają właściwą robotę!

Ps. Dołączam moją kolejną książkę pt.:”ESEJE POLITYCZNE – Tom 2 – ORGANIZACJA i FUNKCJONOWANIE Państwa w okresie zagrożenia”

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej  

Polska, dnia 10 II 2023r.,

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/