Zawiadomienie o zorganizowanym przestępstwie e-tortur w RP

On Friday, April 21, 2023 at 02:55:10 a.m. PDT, Prezes STOPZET <stopzet.zofia@gmail.com> wrote:

Stowarzyszenie                                                                   

STOP Zorganizowanym

Elektronicznym Torturom

ul. Słowackiego 23A/25 m 15

87-100 Toruń

                                                              Sz.P. Mariusz Kamiński

                             Minister MSWiA oraz Koordynator Służb Specjalnych

                                                    ul Rakowiecka 2A

                                                    02-591 Warszawa

Pismo zostaje przekazane jednocześnie do wiadomości :

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki

Prezes PIS Jarosław Kaczyński

Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik

Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWAiA Wojciech Radecki

Minister MON Mariusz Błaszczak

Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński

Minister Zdrowia Adam Niedzielski

oraz opinia publiczna – media, stowarzyszenia, aktywiści itp ….

Na mocy art.19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz.U.z 2022r.poz.2000) Stowarzyszenie STOPZET (STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom ) Zawiadamia Pana Ministra o stosowanym na Polakach nielegalnym procederze technologii kontroli umysłu, testach broni energii skierowanej , gang stalkingu i totalnym braku reakcji ze strony organów ścigania.

Wobec powyższego, oczekujemy natychmiastowej reakcji na powyższe fakty ludobójstwa oraz odpowiedzi na zadane wcześniej pytania, na które nikt do tej pory nam nie odpowiedział.

W marcu 2017r. Policjant na Komisariacie Policji Warszawa Śródmieście  poinformował ofiarę prześladowań technologią v2k, gang stalkingu, że to, co ją spotyka, to jest za zgodą władz najwyższych, a dlatego że osoby wytypowane do prześladowań, zostały oznaczone jako ‘podejrzane’ lub ‘skazane i dlatego spotyka je taki los .

Po tej informacji zwróciliśmy się do KGP oraz do PG o wyjaśnienia tych faktów, ze względu na zgłaszane nam  prześladowania i brak jakichkolwiek przewinień  karnych oraz kompletny brak reakcji ze strony lokalnych Komend Policji w całej Polsce, w kwestii wyjaśnień, kto i w jakim celu stosuje tak precyzyjnie opracowane prześladowania ?

Nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi z KGP oraz PG na pismo STOPZET w tej sprawie .

Dowód : rozmowa z funkcjonariuszem Policji https://www.youtube.com/watch?v=bF-V-a73i_A&t=31s

Ponadto w dniu 16-06-2020r. zawiadomiliśmy po raz trzeci o powyższym przestępstwie  PG i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.  Tutaj także nastąpił brak podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających i kończący ten zbrodniczy proceder w Polsce.

Dowód w Załączeniu : “Zawiadomienie o przestępstwie z dnia 16-06-2020 r. “

Natomiast w dniu 15-06-2021r. zwróciliśmy się do wszystkich posłów i senatorów z zapytaniem o :

  • ochronę ludności cywilnej przed atakami bronią energii skierowanej ,
  • powołania Komisji Śledczej wyjaśniającej, kto stoi za procederem inwigilowania i prześladowania różnymi metodami operacyjnymi, doprowadzając do rozstroju zdrowia i utraty życia polskich obywateli?
  • Ponadto zawarliśmy w liście propozycję sprowadzenia do Polski specjalistę od mikrofal dr fizyki Bariego Trowera , na wypadek jeśliby w/w nie posiadali odpowiedniej wiedzy w tym temacie i objawach przy tego typu atakach .

Brak odzewu na nasz apel świadczy o braku zainteresowania , a nie niewiedzy w temacie zorganizowanych prześladowań.

Dowód : pismo do posłów i senatorów z dnia 15-06-2021 pt. “Prośba o zajęcie stanowiska w sprawie mikrofal”

Powyższe eksperymenty potwierdził minister MON w 2016r..

Dowód : Art. Newsweeka o objawach Ofiar zrzeszonych w STOPZET po pikiecie przed sejmem w roku 2016 po wypowiedzi Ministra MON w WSKSiM o. T. Rydzyka w Toruniu :

https://www.newsweek.pl/polska/ofiary-broni-elektromagnetycznej-pisza-do-ministerstwa-sprawiedliwosci/eq65vj9?fbclid=IwAR0ncMl_rGKMqB0anf_fpoy1yIbulJKveBfvFE5VPrtZqT6ujboxCDbo1KI

O procederze Ludobójstwa i Tortur , sukcesywnie i oficjalnie zawiadamialiśmy wszystkie instytucje państwowe (Prezydent, Premier, MON, PG,KGP, posłowie, senatorowie), po wypowiedzi potwierdzającej ten fakt, przez byłego ministra MON p. Antoniego Macierewicza w Toruńskiej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w roku 2016. :

Dowód : https://www.youtube.com/watch?v=VzSJ6ygQcyo

Kolejnym i niezbitym dowodem jest potwierdzenie NCBiR w Raporcie , określającym program strategiczny pn. “Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”, gdzie w Założeniach do projektów w Konkursie nr 1/PS/2014 napisano wprost na stronie 13 i 14tej, że :

“Jeśli chodzi o zastosowanie broni energii skierowanej będzie wymóg przeprowadzenia odpowiednich badań oraz testów. W państwach , w których technologia broni nieśmiercionośnej została opracowana , konieczne było przeprowadzenie testów na ludziach.Także w Polsce będzie to nieuniknione, pomimo że nie ma jeszcze odpowiednich uregulowań prawnych .

Dowód: https://docplayer.pl/49374679-Zalozenia-do-projektow-w-konkursie-nr-1-ps-2014-zatwierdzony-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-program-strategiczny-pn.html strona 13 i 14

Objawy zgłaszane przez poszkodowanych Polaków jako elektromagnetyczne, opisali również bardzo dokładnie naukowcy z WAT-u w art. pt. “Nowe technologie i urządzenia rażenia elektromagnetycznego w dziedzinie walki elektronicznej” , gdzie na stronie 2giej czytamy : “Drugim czynnikiem rażenia mikrofal jest promieniowanie nietermiczne . Bezpośrednie działanie mikrofal na człowieka powoduje wystąpienie symptomów neurotycznych , zakłócenie pulsu, mrowienie ramion i nóg, szybkie męczenie się, bezsenność, pocenie się, zawroty głowy oraz skrajną nerwowość. Skierowanie mikrofal na całą głowę powoduje przy określonych częstotliwościach rezonanse owocujące porażeniem układu ruchu. “

Dowód : http://pe.org.pl/articles/2015/3/22.pdf

W/w instytucje mają podobno stać na straży naszego pokoju i bezpieczeństwa , i strzec naszych praw zagwarantowanych konstytucyjnie, ale i na szczeblu ustaw międzynarodowych.  Niestety, w Polsce to nie działa, czy komuś zależy na eliminacji sporej części ludności polskiej? .

Z informacji od ofiar tych działań oraz z różnych publikacji międzynarodowych (m.i. E. Snowden) , wynika, że to są testy, i eksperymenty tajnej broni  i w zw. z tym rożnego rodzaju prześladowania trwają także w Polsce od kilku dekad. Szczegółowa analiza zgromadzonych dokumentów , w tym ekspertyz z badań pomieszczeń mieszkalnych, potwierdza ten  fakt, iż wytypowani Polacy, są prześladowani psychicznie lub fizycznie na różne sposoby od kilku dekad .

Jednym z nich jest ukierunkowane napromieniowywanie ich mieszkań, wywołujące różne choroby, ciężkie poparzenia , w tym także nowotwory, podłączenie pod RNM (Remote -Neural-Monitoring ), czyli podłączenie pod technologię monitorującą ich fale mózgowe i wpływanie na zachowanie, emocje i myśli, słynne v2k , tzw. Głos prosto do czaszki. Błędnie klasyfikowany przez psychiatrów jako schizofrenia, skoro to aparatura emituje te  „głosy w głowie”.

Kolejnym przestępstwem jest uporczywy Gang stalking (osaczanie jednostki),  którego zwłaszcza bardzo młodzi ludzie, po prostu nie wytrzymują i kończą śmiercią samobójczą.

Artykuły na temat dziwnych nagłych śmierci pojawiają każdego dnia , a nawet całych rodzinych wymordowanych, wg prokuratury bez osób trzecich.

Przez okres siedmiu lat działalności STOPZET, po wielokrotnym zawiadomieniu przez Stowarzyszenie, ale i tysiące osób indywidualnych (od kilku już dekad zgłaszających swoje traumatyczne doznania swoim przedstawicielom w regionach ), czy to do władz centralnych , nie doczekaliśmy się żadnego kroku prawnego kończącego te prześladowania.

Nikt do tej pory nie uruchomił działań zmierzających do zakończenia tych militarno-medycznych eksperymentów na Polakach. Nikt, pomimo składanych wniosków posłom, senatorom, nikt nie wniósł o powołanie Komisji śledczej w tej sprawie, nikt nie stara sie zapewnić nam ochrony przed tym celowym, ukierunkowanym promieniowaniem …. Testy są przeprowadzane na odległość potajemnie i stanowią niekontrolowany terror obywateli i sadystyczne tortury, po prostu skazuje sie nas na powolną i zaplanowaną śmierć !

Nasz problem to również tzw “Syndrom hawański” i opisane objawy dyplomatów i żołnierzy amerykańskich, nawiązują bezpośrednio do naszych objawów, tych które właśnie w roku 2016 opisał także polski Newsweek. Dyplomaci USA w Hawanie mieli takie same objawy jak polskie ofiary Mind Control

tzn. : bezsenność, zaczerwienienia na skórze, szumy uszne, kłopoty z pamięcią, rozkojarzenie, dekoncentracja, mdłości, uszkodzenia organów wewnętrznych, nowotwory, (m.in białaczka),stany depresyjne. To tylko niektóre z objawów, a lekarze nie są w stanie wytłumaczyć tych uszkodzeń pojawiających się w przeciągu kilku minut. Ale w Stanach zajęła się tym komisja Senatu a w Polsce nikt. 

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-pracownicy-rzadu-usa-atakowani-bronia-mikrofalowa-tajemnicze,nId,5254243#crp_state=1
https://www.o2.pl/informacje/pacjenci-slysza-i-widza-zmarlych-tajemnicza-choroba-atakuje-mozg-lekarze-bezradni-6647459222612544a?fbclid=IwAR1wk5ZhNBaq15lqaNmNtiTl1B5Qe-ZVFP3ClUukLLX8KEtn1blngG6IqM0

Na całym już świecie prowadzi się szeroko zakrojone dyskusje, co dalej z Neuronaukami?, co dalej z Neuroprawami i Neurotechnologiami wobec obywateli w krajach stricte demokratycznych.

Poniższe linki wskazują na toczące się publiczne debaty w tej kwestii i jak zapisy w Konstytucji w tej materii, przykład Chile, oraz potwierdzenie Tortur Elektronicznych na forum ONZ (prof. Nils Melzer) i powstała Rezolucja na forum ONZ w roku ubiegłym, nakazująca przeprowadzenie badań w tej kwestii, byli pracownicy służb i wojska (dr Robert Duncan) ujawniają nad czym pracowali w przeszłości i wskazuja na patenty:

https://www.theguardian.com/science/2023/mar/26/nita-farahany-the-battle-for-your-brain-neurotechnology

https://www.jurist.org/news/2021/10/chile-becomes-first-country-to-pass-neuro-rights-law/

https://stopzet.pl/2020/12/18/biuro-wysokiego-komisarza-ds-tortur-przy-onz-potwierdza-stosowanie-tortur-elektronicznych/

https://media.un.org/en/asset/k1d/k1dcro5var – Dokument – Rezolucja ONZ A/HRC/51/L.3 – wzywa do przeprowadzenia badania w celu przyjrzenia się „wpływowi, możliwościom i wyzwaniom neurotechnologii w odniesieniu do promowania i ochrony wszystkich praw człowieka”.

https://www.youtube.com/watch?v=Fy3Ei9CTO3M dr Robert Duncan pracownik CIA i Pentagonu, potwierdza stosowanie tych technologii militarnych na cywilach.

Strona STOPZET i patenty na bezprawną ingerencję w sferę myśli i zachowań

W Polsce żaden z Organów Państwa nie ustosunkował się do zarzutów, odpowiadając wymijająco lub wręcz nie na temat. Zachodzi  poważne pytanie, czy rządzący już jako całość zostali spacyfikowani mentalnie?  Czy przyczyna braku reakcji na dramatyczne losy swoich rodaków jest inna? 

O tym problemie został powiadomiony również Episkopat wraz z Prymasem, pismo pozostawiono bez odpowiedzi. 

Dowód : Pismo do Prymasa z 13 maja 2021 r. Zat. ” List Otwarty ”

Wobec powyższego Stowarzyszenie STOPZET oczekuje odpowiedzi na powyższe pytanie, a poniżej uzupełnia listę pytań do Koordynatora Służb Specjalnych .

ale w pierwszej kolejności oczekujemy natychmiastowego wyłączenia wszystkich ofiar od bezpodstawnych prześladowań, okrutnych tortur i nagłych zgonów :

  1. Na jakiej podstawie/ bazie typowano “cele”, profile  osobowościowe? Co brano pod uwagę szczególnie ? Jakie cechy decydowały?
  2. Jak przebiegało typowanie (okresy czasowe )?
  3. Kto dysponuje kompletną lista ‘Celów’ ?
  4. Kto nadzoruje prześladowania elektroniczne ?
  5. Kto nadzoruje prześladowania fizyczne, koordynuje  pracę stalkerów w terenie ?
  6. Kto zleca blokowanie działań legislacyjnych w sprawie nielegalnego napromieniowywania i chipowania ?
  7. Kto zleca komendę “wyłączyć cel ” ? co oznacza zabić (mamy przypadki nagłych zgonów osób skarżących się na prześladowania.)  tzw. ‘wyłączonych ‘.

O zakrojonej akcji ludobójczej na Polakach zawiadamia najważniejsze Instytucje państwowe oraz opinię publiczną także dr Diana Wojtkowiak, po przeprowadzanych własnych udokumentowanych badaniach, ostatnie pismo dr Diany Wojtkowiak dotyczy zbrodni na naszych dzieciach :

https://piotrbein.net/2023/04/19/dr-diana-wojtkowiak-polskie-dzieci-do-wytrucia/

——————

Z wyrazami szacunku – Zofia Filipiak, Prezes STOPZET

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/