5G gate to transhumanism

English speakers, click 5G bramą do transhumanizmu.

Most of the links lead eventually to English-language texts. Keep clicking on the titles and you will get there.

Spis treści / Contents
Skutki na zdrowie / Health effects

Zabawki bezprzewodowe i społ-sieci a społeczeństwo / Wireless gadgets, social networks  and society

Światła ledowe a 5G / LED lights and 5G

W Kosmosie i atmosferze Ziemi / In Space and Earth’s Atmosphere

Nano-pył, neuro-pył i -siatki, Inteligentny Pył / Nano-dust, neuro-dust and -mesh, Smart Dust

Sterowanie umysłem i organizmem człowieka / Mind and body function control

Normy ekspozycji i pomiary / Exposure standards and measurement

Środki zaradcze / Remedies

Aktywizm / Activism

Projekty i ustawodawstwo / Projects and legislation

Technotronika / Technotronics

Psychotronika / Psychotronics

Zorganizowane nękanie grupowe / Gang stalking

 

…click 5G bramą do transhumanizmu